Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Etik i vården

Etik i vården

Etik i vården vilar på grundprinciper om autonomi, göra gott, inte skada och rättvisa. Som vårdgivare gör du ständigt etiska val. När många värden står på spel kan ett val komma att bli ett så kallat etiskt dilemma, vilket ofta kräver mer tid för eftertanke och reflektion.

Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.
Enkelt uttryckt - att välja väg när värde- eller normkonflikter uppstår.

Fyra grundprinciper

Etik i vården vilar på fyra grundprinciper.

Autonomi

Att respektera patientens rätt till självbestämmande. Det innebär att du behöver ett informerat samtycke från patienten och respektera ett eventuellt val om att avstå vård.

Patienten har inte rätt att kräva vård som inte är i enighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Göra gott

All vård vi ger måste syfta till att förbättra livet för patienten avseende livskvalitet, hälsa och livslängd med mera.

Inte skada

Hänsyn måste hela tiden tas till att vården inte ska skada patienten mer än den gör nytta.

Rättvisa

Vårdens resurser ska fördelas (prioriteras) till patienten med störst behov.

Reflektion kring vägval vid ett etiskt dilemma

Att arbeta inom vården innebär att du ständigt gör etiska val, ofta baserat på magkänsla och sunt förnuft. Agerandet är nödvändigt för att arbetet ska löpa på.

Ibland kan situationer, där många värden står på spel, uppstå. Situationerna kan innebära att mer tid för eftertanke och reflektion krävs. Valet av handling kan variera beroende på val av perspektiv. En sådan situation brukar kallas för ett etiskt dilemma.

Stöd vid ett etiskt dilemma

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats