Till startsidan

Glasögonbidrag

Enligt lag har barn och ungdomar upp till 19 år rätt till bidrag för glasögon eller kontaktlinser.

Barn 0-7 år och barn och unga 8-19 år har rätt till bidrag på 800 kronor. 

A: Normalbelopp 800 kronor.
B: Ytterligare 400 kronor om behov av multifokala glas föreligger. Detta gäller enbart barn 0-7 år.

Ordinerande optiker fakturerar Region Värmland för kostnaden avseende barn 0-7 år enligt tidigare rutiner och kriterier.

Fakturor som ställs till Region Värmland ska innehålla följande:

  • En faktura per person som bidraget avser.
  • Ett ifyllt och underskrivet fakturaunderlag. Kostnadskolumnen i fakturaunderlaget avser alltid hela beloppet inklusive moms.
  • Ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag bifogas per faktura.
  • Fakturan ska inte innehålla moms, varken för 0-7 år eller 8-19 år, utan endast avse bidragsdelen som är momsfri.

Övrig information:

  • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller mostsvarande kontaktlinser.
  • Bidraget ges en gång per kalenderår och person.
  • Bidraget för 8-19 år omfattar endast de som avses i 2§ Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (Lag 2016:35).
  • Med kalenderår avses hela det år personen fyller 19 år oavsett om födelsedagen infaller i januari eller i december. Det kalenderår personen fyller 20 år lämnas inget bidrag.
  • Om bidraget är utbetalt på felaktiga grunder kan återbetalningskrav komma att ställas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen