Till startsidan
Till startsidan

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande tvärfacklig specialistresurs för barn och ungdomar med långvariga funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder insatser till barn och ungdomar, till deras anhöriga och övrigt nätverk. Utifrån behov samverkar vi med andra verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola, förskola, kommunen och andra samhällsaktörer.

Tillsammans bidrar vi till en positiv utveckling för barn och ungdomar i form av:

  • Bästa möjliga funktion och aktivitet.
  • Fysiskt och psykiskt välbefinnande.
  • Delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor.

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är individer under 18 år med:

  • intellektuell funktionsnedsättning.
  • autism eller autismliknande tillstånd i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
  • betydande rörelsenedsättning, medfödd eller tidigt förvärvad.
  • förvärvad hjärnskada och långvarigt rehabiliteringsbehov.

Kontakt

Besöksadress:
Sommarrovägen 49, Karlstad

Postadress:
Barn- och ungdomshabiliteringen
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Telefon: 010-831 85 00

Mer information finns på 1177.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats