Till startsidan
Till startsidan

2.2 Nätverket för hjälpmedelsfrågor

Syfte

 • Att arbeta för samsyn kring hjälpmedelsförsörjning i Värmland genom att samla personer, från olika vårdgivare, med kunskap, kompetens och erfarenhet inom hjälpmedelsområdet.
 • Att följa hjälpmedelsutvecklingen.

Mål

 • Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet i Värmland arbetar utifrån Hjälpmedelsnämndens synsätt och viljeinriktning och att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.
 • Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet arbetar utifrån gällande policy, styrdokument och riktlinjer.
 • Att säkerställa att samverkan sker mellan olika verksamheter i vårdkedjan.

Arbetsuppgifter för Nätverket

 • Hantera uppdrag från Hjälpmedelsnämnden
 • Förbereda och ge förslag på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom olika produktgrupper
 • Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet
 • Erfarenhetsutbyte, frågeställningar och information inom hjälpmedelsområdet
 • Hantera hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan regionens och kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning.

Deltagare i nätverket

 • Deltagarna representerar hjälpmedelverksamheterna i Region Värmland och kommunerna i Värmland.
 • Varje kommun representeras av en deltagare, med undantag av Karlstad som har 2 deltagare.
 • Regionen representeras av deltagare från Hjälpmedelsservice (vuxen och barn), habiliteringen samt slutenvårdens rehabiliteringsverksamhet.
 • Andra personer kan adjungeras vid behov.

Representanter i nätverket

 • Ha ett formellt uppdrag från sin verksamhet.
 • Ha övergripande kunskap inom hjälpmedelsområdet.
 • Vara väl förberedd inför möten och ha tagit del av erforderlig information.
 • Anmäla ärenden, återföra synpunkter, frågeställningar och beslut mellan nätverket och den verksamhet man representerar.
 • Aktivt delta i diskussioner.
 • Ha insikt om ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.

Allmänt

 • Samordnare för mötena utses inom nätverket. Nuvarande samordnare är Maria Brefält Gärdt Arvika kommun.
 • Samordnare för nätverket sammanställer och skickar ut ärendelista minst en vecka innan möte.
 • Minnesanteckningar skrivs enligt turlista. Samordnaren justerar de förda minnesanteckningarna och skickar ut till berörda.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats