Till startsidan
Till startsidan

5.2 Personliga hjälpmedel

Med personliga hjälpmedel menas sådana produkter som personer med funktionsnedsättning behöver för att själv, eller med hjälp av någon annan, klara det dagliga livet i boende, närmiljö, förskola eller skola samt vård och behandling.

Personliga hjälpmedel är individuellt utprovade till en namngiven person enligt förskrivningsprocessen.

Hjälpmedlet ska:

  • Förebygga framtida förluster av funktion och förmåga.
  • Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga.
  • Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.
  • Möjliggöra lek och utveckling för barn och ungdomar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats