Till startsidan
Till startsidan

6.6 Asylsökande, massflyktingar och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som vistas i respektive region, och som omfattas av lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (asylsökande) samt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (papperslösa m.fl.), oavsett boendeform.

Ansvaret regleras i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Personer som får uppehållstillstånd i Sverige enligt EUs massflyktsdirektiv (direktiv 2001/55/EG) omfattas av samma regelverk för hälso- och sjukvård som asylsökande.

Sjukvård och hjälpmedel för asylsökande, massflyktingar och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

I Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns bestämmelser om regionens skyldigheter att, utöver vad som följer av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande och andra utlänningar, inklusive hjälpmedel. Lagen gäller asylsökande och massflyktingar som är inskrivna på Migrationsverket.

För personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd gäller Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och den ger samma rätt till vård som för asylsökande och massflyktingar.

Läs mer:

LMA-kort

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett bevis på att en person är asylsökande. Under fotot på LMA-kortet finns ett 8-siffrigt nummer, detta är personens dossiernummer (även kallat LMA-nummer). Dossiernumret ska alltid finnas med i RuNaR, i journalen, på remisser och andra förekommande underlag. Siffran efter snedstrecket på kortet visar endast antalet LMA-kort personen haft och behöver ej anges.

Uppehållstillståndskort

Massflyktingar får ett uppehållstillståndskort i stället för LMA-kort. På uppehållstillståndskortet finns alltid ett dossiernummer. Samma rutin gäller som för asylsökande.

Rätten till vård

Barn/ungdomar under 18 år som är asylsökande, massflyktingar eller som saknar nödvändiga tillstånd har samma rättigheter till hälso- och sjukvård som övriga barn/ungdomar; inklusive hjälpmedel och läkemedel.

Vuxna asylsökande, massflyktingar eller personer som saknar nödvändiga tillstånd har rätt till akut och nödvändig vård som inte kan anstå, enligt bedömning av behandlande vårdpersonal. Detta inkluderar nödvändiga hjälpmedel.

Socialstyrelsens dokument gällande vård som inte kan anstå (socialstyrelsen.se)

Personer utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande och massflyktingar.

Folkbokförda före detta asylsökande har samma rättigheter till vård som övriga folkbokförda i Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats