Till startsidan
Till startsidan

8.1 Kompetenskrav för förskrivare

Personal som förskriver hjälpmedel ska ha den kompetens som krävs för att förskrivningsprocessen ska utföras med hög kvalitet.

För att förskriva hjälpmedel inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde gäller att förskrivaren förutom sin yrkesutbildning har:

  • Genomfört grundläggande webbaserad förskrivarutbildning, Socialstyrelsen och tagit del av skriften Förskrivning av hjälpmedel-Socialstyrelsen (se punkt 8.2 Förskrivningsprocessen)
  • Kännedom om hur hjälpmedelsverksamheten i Värmland är organiserad med en hjälpmedelsnämnd
  • Kunskap om vad som gäller för förskrivning enligt hjälpmedelspolicy och riktlinjer
  • Kunskap om ansvaret som förskrivare och hjälpmedelshantering enligt gällande lagstiftning
  • Kunskap om förskrivningsbart sortiment samt gällande bassortiment
  • Kunskap om olika produkter och deras egenskaper
  • Kunskap om hur hjälpmedel ska registreras i vårdgivarens system (VismawebSesam/webSesam/Sesam) för att kunna spåras

Vilka personalkategorier som har möjlighet att förskriva hjälpmedel inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde och vilken behörighet respektive personalkategori har finns angivet i gällande riktlinjer, vilka beslutas av Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

Verksamhetschef inom respektive verksamhet har det yttersta ansvaret för att utse förskrivare samt tillse att de ha rätt kompetens.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats