Till startsidan

8.4 Förskrivning av konsumentprodukt

Regionen och kommunerna har en skyldighet att utvärdera att en konsumentprodukt är säker för patienten och det sätt den ska användas.

Patienten måste informeras om att patientskadeförsäkringen inte gäller vid förskrivning av konsumentprodukter.

Det finns inga lagliga hinder att förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel. Eftersom en konsumentprodukt inte är tillverkad och provad för att kompensera en funktionsnedsättning måste dessa produkter utvärderas så att de är säkra för patienten och för avsett användningsområde. Utvärderingen och riskanalysen av en konsumentprodukt som hjälpmedel ska dokumenteras.

Förskrivarens ansvar

Vid förskrivning av konsumentprodukt som hjälpmedel ska patienten alltid informeras om att rätten till patientskadeersättning försvinner. Dokumentera i patientjournalen att patienten fått informationen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?