Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

04 33 09 Specialutrustning för att bevara hud och vävnad intakt

Hälskydd, Armbågsskydd

Nivå

5

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut
Leg. sjuksköterska

Målgrupp

Barn med strukturavvikelse och eller funktionsnedsättning som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att ändra kroppsställning i liggande samt förekomst av andra riskfaktorer för trycksår.

Mål med hjälpmedlet

Avlasta och förebygga uppkomst av trycksår.

Förskrivning av flera

Ja, parvis.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Hälskydd/armbågsskydd förskrivs till barn med isolerad rodnad, där det inte är aktuellt med en hel antidecubitusmadrass.

Tänk på att skydden inte ersätter lägesändring och omvårdnad.

Sammanställning av häl och armbågsskydd finns på Hjälpmedelsservice hemsida under Bassortiment – Madrasser i relaterade dokument.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats