Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

04 48 03 Tränings- och ergometercyklar

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeutt
Leg. fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som innebär nedsatt cirkulation, muskelkraft och eller ledrörlighet.

Kriterier:

Arm- och Benergometer

Funktionsnedsättning som medför svårighet att, på annat sätt, kunna tillgodose behovet av daglig träning.

Eldriven benergometer

Funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att, på annat sätt, kunna tillgodose behovet av daglig träning och denna träningsform är enda möjligheten att få delaktighet i träningen. Behovet av daglig träning är långvarigt och allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna träningslokaler.

Mål med hjälpmedlet:

Arm- och benergometer

Förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga.

Eldriven benergometer

Förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga och normalisera muskeltonus.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Grundprincipen är att hänvisa personer med funktionsnedsättning, som har behov av träning, till speciellt anordnade träningslokaler.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

För förskrivare att tänka på hur behovet ska kunna tillgodses:

  • Steg 1 Kan brukaren ta sig till träningslokal för att tillgodose träningen, så gäller det i första hand.
  • Steg 2 Möjlighet att under en begränsad tid låna för att prova och komma igång och sen motivera att ta sig för fortsatt träning i träningslokal.
  • Steg 3 Möjlighet att under en begränsad tid låna för att prova. Patienten vill fortsätta använda men vill inte ta sig till träningslokal. Då finns möjlighet att hyra.

Bedömning

Bedöm behov av modell utifrån brukarens förutsättningar, det vill säga om modellen skall engagera endast övre alternativt nedre extremiteter eller om kombination av både övre + nedre extremiteter är aktuellt.

Tänk på vad syftet med träningscykeln är. Är det perifer och central cirkulation, styrka eller rörlighet som skall tränas eller spasticitet/tonusökning som skall behandlas alternativt kombination av dessa komponenter? Bra effekt för mag-tarmfunktion.

Ställning tas till om modellen skall vara aktiv eller passiv (eldriven) eller kombination av bägge.

Om brukaren har behov av låg instegshöjd bör detta beaktas. Var noggrann med att ta reda på vad som ingår i modellens grundutförande, det vill säga om exempelvis pedaler är tillbehör eller standard.

De varierade modellerna av träningscyklar är olika stora och tunga vilket medför att de är i varierande grad lätta eller svåra att flytta och förvara. Olika modeller är även mer eller mindre tekniskt avancerade vilket påverkar användarvänligheten, både för brukare och eventuella assistenter.

Utprovning

Se till att vara insatt i manualen till träningscykeln innan den testas på brukaren.

Om brukaren sitter i exempelvis rullstol alternativt vanlig stol och använder benträningscykel, var noggrann med fixation av stolen så att den inte tippar bakåt.

Även träningscykeln kan behöva fixeras för att inte flytta på sig vid träningen, exempelvis med hjälp av anti-halk eller mot en vägg eller sänggavel (gäller i synnerhet de mindre golv- bord- sängmodellerna).

Noggranna instruktioner, muntliga och eller skriftliga, utlämnas lämpligen till de personer som skall handha och använda träningscykeln.

Uppföljning

Viktigt med kontinuerlig uppföljning för att utvärdera om brukarens funktion i förhållande till behovet av träningscykel stämmer.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen