Till startsidan

04 48 03 Tränings- och ergometercyklar

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeutt
Leg. fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som innebär nedsatt cirkulation, muskelkraft och eller ledrörlighet.

Kriterier:

Arm- och Benergometer

Funktionsnedsättning som medför svårighet att, på annat sätt, kunna tillgodose behovet av daglig träning.

Eldriven benergometer

Funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att, på annat sätt, kunna tillgodose behovet av daglig träning och denna träningsform är enda möjligheten att få delaktighet i träningen. Behovet av daglig träning är långvarigt och allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna träningslokaler.

Mål med hjälpmedlet:

Arm- och benergometer

Förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga.

Eldriven benergometer

Förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga och normalisera muskeltonus.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Grundprincipen är att hänvisa personer med funktionsnedsättning, som har behov av träning, till speciellt anordnade träningslokaler.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

För förskrivare att tänka på hur behovet ska kunna tillgodoses:

  • Steg 1 Kan patienten ta sig till träningslokal för att tillgodose träningen, så gäller det i första hand.
  • Steg 2 Möjlighet att under en begränsad tid låna för att prova och komma igång och sen motivera att ta sig för fortsatt träning i träningslokal.
  • Steg 3 Patienten har lånat för att prova under en begränsad period. Patienten vill fortsätta använda träningshjälpmedlet men vill inte ta sig till träningslokal. Då kan möjlighet finnas att hyra. Om kommunen inte kan erbjuda hyra, kan vissa leverantörer erbjuda hyra av träningshjälpmedel.

Bedömning

Bedöm behov av modell utifrån patientens förutsättningar, det vill säga om modellen ska engagera endast övre alternativt nedre extremiteter eller om kombination av både övre + nedre extremiteter är aktuellt.

Tänk på vad syftet med träningscykeln är. Är det perifer och central cirkulation, styrka eller rörlighet som ska tränas eller spasticitet/tonusökning som ska behandlas alternativt kombination av dessa komponenter? Bra effekt för mag-tarmfunktion.

Ställning tas till om modellen ska vara aktiv eller passiv (eldriven) eller kombination av bägge.

Om patienten har behov av låg instegshöjd bör detta beaktas. Var noggrann med att ta reda på vad som ingår i modellens grundutförande, det vill säga om exempelvis pedaler är tillbehör eller standard.

De varierade modellerna av träningscyklar är olika stora och tunga vilket medför att de är i varierande grad lätta eller svåra att flytta och förvara. Olika modeller är även mer eller mindre tekniskt avancerade vilket påverkar användarvänligheten, både för patient och eventuella medhjälpare.

Utprovning

Se till att vara insatt i manualen till träningscykeln innan den testas på brukaren.

Om brukaren sitter i exempelvis rullstol alternativt vanlig stol och använder benträningscykel, var noggrann med fixation av stolen så att den inte tippar bakåt.

Även träningscykeln kan behöva fixeras för att inte flytta på sig vid träningen, exempelvis med hjälp av anti-halk eller mot en vägg eller sänggavel (gäller i synnerhet de mindre golv- bord- sängmodellerna).

Noggranna instruktioner, muntliga och eller skriftliga, utlämnas lämpligen till de personer som ska handha och använda träningscykeln.

Uppföljning

Viktigt med kontinuerlig uppföljning för att utvärdera om patientens funktion i förhållande till behovet av träningscykel stämmer.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?