Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 03 06 Armbågskryckor

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis

Övrigt:

Endast standardfärg kan förskrivas.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm behov av modell avseende fast/justerbar längd, typ av handgrepp och
max brukarvikt.

Utprovning:

Utrusta kryckkäppen vid förskrivning med doppsko och vid behov isdubb och käpphållare.

Vid långvarigt bruk rekommenderas att använda kryckkäppar med fast längd.

Förskrivning av flera kan förekomma vid funktionella behov och när särskilda skäl föreligger.

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och ovansidan på kryckkäppens handtag ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida).

Instruera hur hjälpmedlet ska användas såsom gång- och trappteknik.

Informera brukaren om att regelbundet kontrollera förslitning av doppsko och isdubb.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats