Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 03 12 Axillarkryckor

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet av stöd eller avlastning inte kan tillgodoses med armbågskrycka eller underarmskrycka.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis

Övrigt:

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm modell avseende storlek och justeringsmöjligheter (fininställning) och brukarvikt.

Utprovning

Utrusta med doppsko och vid behov isdubb

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar, handgreppets ovansida ska vara i nivå med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Axillarkryckans ovandel ska vila mot kroppssidan, en handbredd (fyra fingrar) ned från armhålan.

Tänk på valet av skor.

Instruera hjälpmedlets användning såsom gång- och trappteknik.

Förskrivning av flera kan förekomma vid funktionella behov och när särskilda skäl föreligger såsom i boendemiljön.

Risk finns för nervskada.

Informera brukaren om att

  • ta kontakt med förskrivaren om stickning; domning och/eller svaghet uppkommer i arm eller hand
  • inte själv polstra kryckans ovandel.
  • regelbundet kontrollera förslitning av doppsko och isdubb.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats