Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 06 06 Rollatorer

Nivå

2b och 4a

Förskrivare

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymn

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat enklare gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt

Byte av rollator kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för brukaren. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Välj modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar. Olika modeller finns såsom standard, hög, låg, smal, bred och med stora hjul.

I första hand förskrivs rollatorer standard.

När användning sker i brukarens närmiljö, på ojämnt underlag, där standardrollator inte kan tillgodose behovet av dagliga aktiviteter, kan rollator med stora hjul förskrivas.

Storhjulig rollator kan också vara aktuell när brukarens funktionsförmåga kräver ett extra stabilt gångstöd.

Tänk på max brukarvikt.

Förskrivning av flera kan förekomma vid funktionella behov och när särskilda skäl föreligger. Om rollator som används inomhus inte kan användas i utomhusmiljön kan efter individuell bedömning separat rollator för utebruk förskrivas och tvärtom.

Utprovning

Komplettera med tillbehör efter behov.

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och ovansidan på körhandtagen ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Observera att leverantören kan ha restriktioner för vinkling av handtagen inåt/utåt.

Instruera hur hjälpmedlet ska användas. Tipsa om tekniker till exempel vid trottoarkanter/nivåskillnader/trösklar och då tunga dörrar ska öppnas.

Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader, felaktig belastning av körhandtag (väskor) och max belastning av korg.

Uppföljning

Bör ske inom 2 månader.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats