Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 06 12 Gåbord

I denna grupp ingår även RA-rollatorer.

Nivå

2b

Förskrivare

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av mer omfattande stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm behov av modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar.

Tänk på max brukarvikt och att vissa gåbord saknar handbroms.

Höjdinställning kan ske manuellt dvs. kan inte ändras under uppresning/nedsittning eller med hjälp av gaskolv eller eldrift.

Elektriskt höjdreglerbart gåbord kan förskrivas då personen samtidigt har behov av uppresningshjälp eller inte klarar att sänka gåbord med gaskolv.

Utprovning

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och armbågarna böjda 90°, så att underarmarna vilar mot underarmstöden alternativt armdynan.

Instruera hur hjälpmedlet ska användas.

Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader.

Uppföljning

Uppföljning bör göras kontinuerligt, för att kontrollera om behovet förändrats, då dessa hjälpmedel ofta används under en begränsad period.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats