Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar - Allround/Aktivrullstol

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg.fysioterapeut

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för patienten.
Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm alltid risken för inaktivitet. Samråd om brukarens medicinska status/prognos med läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut särskilt om viss gångförmåga kvarstår. Detta för att undvika kontraindikationer.

Allround/aktivrullstolar upphandlas i flera olika modeller.

Allroundrullstol förskrivs till:

 • brukare med nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning inom- och/eller utomhus måste kompenseras med rullstol.
 • brukare som sitter större delen av dagen i sin rullstol.
 • brukare som kör/manövrerar rullstolen själv.
 • brukare som i de flesta fall klarar överflyttning till/från rullstolen självständigt.
 • brukare med behov av individuell anpassning till exempel positionering.
 • brukare med behov av en lättkörd och lättmanövrerad rullstol. Brukaren manövrerar rullstolen med armarna eller sparkar sig fram.
Rullstolens egenskaper:

Rullstol avsedd för dagligt bruk med stora anpassningsmöjligheter avseende sitt- och köregenskaper. Rullstolen har hopfällbart chassi och brett tillbehörssortiment. Rullstolen ska vara lätt att anpassa och justera efter brukarens behov. Stolen ska kunna köras av både brukare och vårdare.

För att minska totalvikten vid transport i/ur bil kan benstöd, armstöd och drivhjul tas av.

Aktivrullstol förskrivs till:

 • brukare med nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning inom- och /eller utomhus måste kompenseras med rullstol.
 • brukare som sitter större delen av dagen i sin rullstol.
 • brukare som kör/manövrerar rullstolen själv.
 • brukare som i de flesta fall klarar överflyttning till/från rullstolen självständigt.
 • Där allroudrullstol är provad och inte motsvarar brukarens behov.
 • brukare med behov av en lättkörd och lättmanövrerad rullstol. Brukaren manövrerar rullstolen med armarna.
 • brukare som regelbundet lyfter stolen i/ur bil självständigt.
 • brukaren med fysiska begränsingar som gör att man självständigt eller med hjälp av t.ex. anhörig, assistent inte kan lyfta en allroundrullstol i och ur sin bil.
Rullstolens egenskaper:

Rullstol avsedd för dagligt bruk. Rullstolen har låg vikt, goda balanseringsmöjligheter och goda köregenskaper i kombination med bra sittande. Möjlighet till små justeringar utifrån brukarens behov ex sitthöjd och ryggvinkel. Chassit är väl avvägt i balans för att underlätta lyft i och ur bil.

Aktivrullstol Lätt förskrivs till:

 • brukare med nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning inom- och/eller utomhus måste kompenseras med rullstol
 • brukare som sitter större delen av dagen i sin rullstol. 
 • brukare som kör/manövrerar rullstolen själv.
 • brukare som regelbundet lyfter stolen i/ur bil självständigt.
 • vana rullstolsanvändare.

Aktivrullstol med sidosvängbara benstöd förskrivs till:

 • brukare med nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning inom- och/eller utomhus måste kompenseras med rullstol.
 • brukare som sitter större delen av dagen i sin rullstol.
 • brukaren kör/manövrerar rullstolen med armarna eller sparkar sig fram.
 • brukare som i de flesta fall är aktivt medverkande vid överflyttning till/från rullstolen, tex vid stående överflyttning.
 • där allroundrullstol är provad och inte motsvarar brukarens behov.
 • brukare som med en lättkörd rullstol kan bibehålla förmåga till förflyttning.
 • brukare som är i behov av en aktivrullstol och gör stående förflyttningar där fotbågen är i vägen.
Rullstolens egenskaper: 

Rullstol avsedd för dagligt bruk med låg vikt och goda köregenskaper i kombination med bra sittande. Rullstol med möjlighet till små justeringar utifrån brukarens behov till exempel sitthöjd och ryggvinkel. Goda balanseringsmöjligheter.

Utprovning:

Välj modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar. Komplettera med tillbehör efter behov, beakta eventuella kombinationsavtal om tillbehör från annan leverantör monteras på rullstolen.

Påhängshjul kan förskrivas till aktiv, allround och komfortrullstol när närmiljön och/eller vardagsaktiviteter kräver det. Var observant på att det ska behövas för frekvent användning och inte endast i fritidsaktiviteter. Om ej kombinationsavtal finns ska specialanpassningsrutin följas.

Rullstolen bör alltid utprovas med hänsyn till den miljö och förhållanden där den ska användas.

Tänk på max brukarvikt.

Övrigt:

Föraren ansvarar för förankring av rullstol i fordon, tex färdtjänst. Följ alltid leverantörens anvisningar av förankringspunkter, med eller utan brukare. Förskrivares ansvar att informera om detta.

Rullstol, tillbehör eller anpassning som endast är avsedd att användas inom idrottsverksamhet bekostas inte av hjälpmedelsverksamheten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats