Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar - Uppresningsrullstol

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå, att klara uppresning och bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel samt att det finns ett frekvent behov av att kunna utföra aktiviteter där man behöver komma upp i stående ställning.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inomhus och att självständigt kunna utföra aktiviteter i stående ställning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för brukaren. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

Uppresningsstol kan inte förskrivas för endast ståträning.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedöming:

Bedömning av miljön ska göras där rullstolen ska användas.

En sjukgymnastisk bedömning av ståendet skall vara gjord innan utprovning påbörjas. Önskvärt är att den sjukgymnast som bedömer ståendet sedan är med genom hela förskrivningen.

Krav på att patienten har ett stående eller tränar in ett stående innan utprovningen.

Ska inte ersätta ordinarie ståträning och enkla lösningar ska alltid provas i första hand.

Brukaren ska klara att köra rullstolen kortare sträckor inomhus.

Brukaren måste kunna hantera rullstolen själv, både förflyttning till och från samt köra och uppresning.

Brukaren ska ha behov av att utföra olika ADL-aktiviteter stående. Ståfunktionen ska användas dagligen.


Utprovning:

Utprovning ska om möjligt ske i den miljö och under de förhållanden där den ska användas.

Uppresning och stående ska ske på plant och stabilt underlag eftersom det annars föreligger tipprisk.

Kom ihåg att kolla rullstolens maxbelastning med tanke på brukarvikt.

Uppföljning:

Uppföljning ska ske i den miljö där rullstolen används. Efter utlämnande av rullstolen ska uppföljning ske med täta intervaller i början för att sedan följas upp årligen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats