Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 22 18/12 22 03 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar, Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar - Komfortrullstol

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå och svårighet att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.
Personen har svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.
Möjliggöra en god sittkomfort och ge möjlighet till lägesförändringar.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för brukaren. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm alltid risken för inaktivitet. Samråd om brukarens medicinska status/prognos med läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut, särskilt om viss gångförmåga kvarstår. Detta för att undvika kontraindikationer.

Andra alternativ av allroundrullstolar ska ha bedömts.

Komfortrullstol upphandlas i olika modeller.

Komfortrullstol förskrivs till:

  • brukare som har behov av rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring.
  • brukare som oftast behöver hjälp med förflyttningar av annan person i och ur rullstolen.

Rullstolens egenskaper:

Rullstol med många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Stolens anpassningar kan justeras efter brukarens behov. Manövreras av vårdare och/eller brukare.

Utprovning:

Rullstolen bör alltid utprovas med hänsyn till den miljö och förhållanden där den ska användas. Ska brukaren köra rullstolen själv/ska rullstolen vara vårdarmanövrerad? Ska brukaren själv kunna tilta rullstolen?

Tänk på att det vid extra påfrestning 

finns förstärkta chassin till komfortrullstolar som t ex spasticitet eller ofrivilliga rörelser.

Komfortrullstolen ska inte ersätta vila i säng.

Tänk på max brukarvikt.

Informera brukare/personal om risken att glida fram i rullstolen om man endast vinklar ryggen bakåt samtidigt som sitsen är i planläge.

Övrigt:

Föraren ansvarar för förankring av rullstol i fordon, tex färdtjänst. Följ alltid leverantörens anvisningar av förankringspunkter, med eller utan brukare i rullstolen. Förskrivares ansvar att informera om detta.

Regncape, åkpåse, väskor och liknande tillbehör är inte förskrivningsbart då detta faller under egenansvar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats