Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 22 18/12 22 03 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar, Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar - Transportrullstol standard/24" drivhjul

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär att man inte kan gå längre sträckor inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel. Personen saknar förmåga/har inte behov av att själv köra rullstol längre sträckor.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för brukaren. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm alltid risken för inaktivitet. Samråd om brukarens medicinska status/prognos med läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut, särskilt om viss gångförmåga kvarstår. Detta för att undvika kontraindikationer.

Transportrullstol förskrivs till:

  • brukare som har nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning inom- och/eller utomhus måste kompenseras med transportrulstol. 
  • Rullstolen används begränsad tid vid varje tillfälle.

Rullstolens egenskaper: Transportrullstolen är av enkel typ med begränsade anpassningsmöjligheter. Rullstolen har hopfällbart chassi. Transportrullstol standard är vårdarmanövrerad och transportrullstol med 24" drivhjul är brukar-/vårdarmanövrerad, båda modellerna är vårdarbromsade. 

Transportvikten på transportrullstol med 24" drivhjul blir lägre pga att hjulen kan plockas av vid transport.

Transportrullstol ska inte användas som sittmöbel.

Utprovning:

Välj modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar. Komplettera med tillbehör efter behov.

Bedöm tipprisken om rullstolen endast har ett tippskydd.

Rullstolen bör alltid utprovas med hänsyn till den miljö och förhållanden där den ska användas.

Tänk på max brukarvikt.

Övrigt: 

Föraren ansvarar för förankring av rullstol i fordon, tex färdtjänst. Följ alltid leverantörens anvisningar av förankringspunkter, med eller utan brukare i rullstolen. Förskrivares ansvar att informera om detta.

Regncape, åkpåse, väskor och liknande tillbehör är inte förskrivningsbart då detta faller under egenansvar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats