Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 24 09 Drivaggregat brukarstyrd

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig själv med manuell rullstol längre sträckor.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att förflytta sig med manuell rullstol självständigt.
Brukaren ska visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt. Behovet av drivaggregat och utförandet ska vara regelbundet och frekvent större delen av året (vår, sommar och höst) minst 3-4 gånger i veckan och på ett påtagligt sätt öka brukarens möjlighet till självständighet i den dagliga livsföringen.

Rullstol med drivaggregat får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol och andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan framföra rullstolen på ett betryggande sätt. Personen ska inte ha ett pågående alkohol- eller drogmissbruk.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning med rullstol i närmiljön.

Förskrivning av flera:

Nej

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm motorisk förmåga, syn, hörsel, perception och kognition. Vid tveksamheter finns möjlighet att kontakta behandlande läkare eller annan person med kännedom om brukaren.

Bedöm brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjligheter till självständighet i förflyttningar i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Har brukaren ett avancerat sittande som är bra i den manuella rullstolen, då kan drivaggregat vara att föredra istället för eldriven rullstol.

Utred sittande och förflyttning. Är den nuvarande manuella rullstolen bra inställd med tanke på sittande och förmågan till förflyttning? Tänk på att ett dåligt sittande kan påverka hur brukaren kan köra rullstolen själv. Är den manuella rullstolen bra balanserad så att den blir så lättkörd som möjligt? Kan en annan typ av rullstol vara ett alternativ?

För att få en god inblick i brukarens behov av brukarstyrt drivaggregat kan datainsamling ske via aktivitetsdagbok där brukaren själv får fylla i aktiviteter den utför under en veckas tid. Finns möjlighet till förändring i aktivitetsutförandet?

Kartlägg vilka miljöer brukaren oftast vistas i och bedöm hur den klarar förflyttningar i dessa idag, både inne och utemiljö. Kör brukaren själv eller är passagerare i personbil som inte rymmer en elrullstol kan brukarstyrt drivaggregat vara ett alternativ.

Brukarstyrt drivaggregat är inte att jämställa med en elrullstol vad gäller framkomlighet eller stötdämpning i olika väglag såsom kullersten eller snömodd. Tänk på att detta kan påverka smärta och spasticitet.

Observera att balanseringen av rullstolen kan behöva ändras beroende av drivaggregat.

Tänk på att drivaggregat inte ersätter god körteknik.

Om särskilda skäl föreligger kan drivaggregat förskrivas även om en eldriven rullstol är förskriven t ex när ute- och innemiljö ställer olika krav.

Hjälpmedelsverksamheten/ förskrivaren har inget ansvar för att eventuell app som används i kombination med drivaggregat till manuella rullstolar ska fungera på patientens privata telefon.

Förskrivaren har ansvar för patientens trygghet och säkerhet vid förskrivning. Eventuell transport av barn eller någon som åker med är egenansvar.

Brukarstyrt påhängsaggregat med styre samt brukarstyrt påskjutsaggregat.

Vid eventuell förskrivning av påhängsaggregat med styre ta vid behov kontakt med ansvarig hjälpmedelskonsulent på HMS.

En god kognitiv förmåga krävs av brukaren vid användning och hantering för att framföra på ett tryggt och säkert sätt.

Tänk på att personen ska kunna planera sin körning, kunna bedöma risker i miljö och anpassa hastighet.

God bålstabilitet krävs för att montera på/av drivaggregat samt att kunna ändra tyngdpunkt utifrån miljöns krav t ex kraftig lutning av underlag

Tänk på att påhängsaggregat med styre ger ett förändrat sittande med bla ökat tryck mot sittbenen då rullstolen tippas bakåt.

Var uppmärksam på att rullstolens konstruktion utsätts för mer påfrestning vid högre hastigheter vilket kan medföra ett mer frekvent underhåll.

Tillbehör till påhängsaggregat med styre:

  • Korg inklusive fäste ska ingå i förskrivningen
  • Ett par vikter ingår. Önskar patienten ett par extra för att byta på grund av annan terräng är detta egenansvar.
  • Extra batterier är egenansvar
  • Vid förskrivning bör man diskutera vilken däcktyp som är aktuellt beroende på användarens behov och miljö. Önskar man ytterligare ett däck till exempel vinterdäck är detta egenansvar.

Utprovning och förskrivning:

Bedöm vilken manuell rullstol och vilket drivaggregat som är bäst lämpad utifrån sittande och aktuell miljö, tänk både på kryssrams- och fastramsstol och vad drivaggregaten klarar.

Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden.

Bedöm behov av körträning och att brukaren kan framföra rullstol med drivaggregat utan fara för sig själv eller andra.

Om rullstolen körs utomhus i ”normal gånghastighet” ca 5 km/tim ska regler för gångtrafikanter följas. Om rullstolen körs med högre hastighet ska trafikregler för cyklist följas.

Rekommendera brukaren att se över sin hemförsäkring.

Uppföljning:

Tid ska avsättas för kontinuerlig uppföljning för att se hur brukare hanterar sin körning i de miljöer denne vistas i.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats