Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig från en yta till en annan.
Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning i liggande.

Kriterier:

Glidbräda

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller stora svårigheter att förflytta sig från en yta till en annan genom att resa sig och flytta fötterna steg för steg framlänges/baklänges eller i sidled. Förmåga finns att göra en överflyttning från en yta till en annan i sittande ställning.

Glidmatta/vändningsmattor

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och /eller behov av att underlätta överflyttning i sittande ställning från en yta till en annan.

Glidlakan

Aktivitetsbegränsning som innebär omfattande långvariga svårigheter att ändra kroppsställning i säng.

Mål med hjälpmedlet:

Glidbräda/glidmatta

Möjliggöra överflyttning från en yta till en annan genom att glida i sittande ställning.

Glidmatta/vändningsmattor/glidlakan

Möjliggöra och underlätta förflyttning och att ändra kroppsställning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
2 glidlakan kan förskrivas.

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning:

Glidbräda

Vid förskrivning för förflyttning i och ur bil, använd längre glidbräda. Var uppmärksam på att avståndet mellan de två enheter dit brukaren ska förflytta sig inte överstiger leverantörens rekommendationer för glidbrädan. Var också uppmärksam på max brukarvikt

Vid förskrivning för förflyttning säng – stol och åter, underlättar det förflyttningen om glidbrädan läggs vågrätt.

Förflyttningen kan även underlättas genom att tillsammans med glidbräda använda glidmatta på glidbrädan, samt vårdbälte på vårdtagaren. Kan kombineras med Bertilplatta och Vridplatta för att underlätta fötternas förflyttning.

Placering och borttagandet av glidbrädan underlättas om vårdtagaren kan flytta över tyngdpunkten till motsatta sidan.

Glidmatta/vändningsmattor/glidlakan

Vid förskrivning ge klara instruktioner att hjälpmedlet ska underlätta skjuvmotståndet vid kroppens tyngsta delar tex. huvud, axlar och säte.

Vid förskrivning av glidmatta kan behov finnas att använda grind eller del av grind, för att hindra att vårdtagaren glider ur sängen.

Vid användning av glidmatta som täcker stor del av kroppen kan man lämpligt använda lakan som draglakan över hela mattan.

Vid användning av glidlakan kan man använda 1 eller 2 tygdraglakan, alt. påslakan.

När man kombinerar el-rygg med glidmatta/vändningsmattor och glidlakan finns risk för att vårdtagaren glider ner om el-ryggen är i uppstående läge.

Vid förskrivning av glidlakan ge klara instruktioner att glidlakanet placeras så att de halkfria kanterna kommer där vårdtagaren sitter på sängkanten.

Glidlakan finns även med inkontinensskydd och i flera längder.

Draglakan

Lakan eller tygdraglakan finns i olika modeller med eller utan glidyta, med eller utan handtag, med eller utan inkontinensskydd, kan placeras på olika sätt beroende på draglakanets tänkta funktion. Lakan eller tygdraglakan anses som grundutrustning.
Draglakan kan kombineras med glidlakan och vändningsmattor.

Vid förskrivning ge instruktion att draglakan ska låsas fast under madrassen när man inte aktivt använder draglakanet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats