Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 36 04 Hjullyftar för överflyttning av en stående person

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att själv ändra kroppsställning till och från sittande/stående och att förflytta sig från en plats till en annan och att själv förflytta sig i sittande ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att självständigt ändra kroppsställning till och från sittande/stående och att kunna flytta fötterna steg för steg och att självständigt kunna förflytta sig i sittande ställning från en yta till en annan.
Personen ska ha tillräcklig muskelkraft och ledstabilitet för att till viss del kunna bibehålla stående ställning med stöd.
Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån personens strukturavvikelser, funktionsnedsättningar och totala omvårdnadssituation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Överflyttning med lyft är passivt för brukaren, därför är det viktigt att andra överflyttningstekniker och hjälpmedel, ex överflyttningsplattform, först har provats och dömts ut.

Stålyft möjliggör en aktivare förflyttning än personlyft på hjul.

Bedöm användningsbehovet över hela dygnet

Klarar brukaren att använda stålyften vid alla förflyttningar.

Stålyften kan speciellt underlätta vid toalettbesök.

Utprovning:

Stålyften kan bara användas vid förflyttning från sittande till sittande.

Vid förflyttning säng/rullstol, kontrollera att brukaren kan medverka i uppresningen från liggande till sittande på sängkanten.

Övrigt:

Periodisk inspektion av lyftselar bör göras enligt tillverkarens rekommendationer.

Defekta lyftselar ska kasseras.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats