Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

18 09 03 Arbetsstolar

Nivå

2 b och 4 a

Förskrivare

Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut.

Målgrupp

 • Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att bibehålla stående ställning vid hushållsgöromål.
 • Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.
 • Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sätta/resa sig från stol.

Kriterier

 • Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att stå och gå vid hushållsgöromål och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Personen ska frekvent utföra hushållsgöromål.
 • Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att självständigt förflytta sig i bostaden med rullstol där arbetsstol kan ersätta eller komplettera manuell rullstol och ge större utrymme för aktivitet.
 • Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att sätta/resa sig från stol och det finns behov av kontinuerligt stöd för att komma ner i sittande och åter upp i stående. En elektriskt höj- och sänkbar arbetsstol kan förskrivas när personen inte kan tillgodogöra sig en arbetsstol med gasfjäder pga svårighet att klara sänkning/höjning med reglage och tyngdöverföring framåt.

Mål med hjälpmedlet

 • Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid hushållsgöromål.
 • Möjliggöra att förflytta sig i bostaden.
 • Möjliggöra att självständigt sätta/resa sig.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Förskrivning av flera kan förekomma vid stora svårigheter där flera kriterier uppfylls och omgivningsfaktorer är hindrande.

Övrigt

Arbetsstol kan inte förskrivas för att ersätta vanlig sittmöbel eller enbart underlätta förflyttning till/från bord. Arbetsstol för enbart ergonomisk sittställning kan inte förskrivas.

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet vid hushållsgöromål/förflyttning.

Tillsammans med brukare och ev. anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov och mål med arbetsstolen. Alternativa lösningar, ex hög pall eller rollator, värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden. Avsaknad av lämplig sittmöbel berättigar ej till förskrivning.

Utprovning

Säkerhetsaspekter bör värderas högt vid förskrivning. Viktigt med bra instruktioner om hur arbetsstolen ska användas t ex att den alltid ska vara låst när man reser/sätter sig i den och att det finns en tipprisk om man sträcker sig långt ut efter något när arbetsstolen är i ett upphöjt läge samt vid förflyttning över nivåskillnader.

Beakta den kognitiva förmågan. Försäkra att patienten förstår hur arbetsstolen ska användas.

Det finns ett omfattande tillbehörsprogram t ex. gaskolvar för olika brukarvikter, arbetsstolar med möjlighet att vinkla sitsen, coxitsitsar, adapter för benstöd, fotbåge mm.

Arbetsstolarna finns i två utgångshöjder, standard och låg. Om lyftintervallet justeras nedåt är det viktigt att tänka på att det är frigång över ev. nivåskillnader.

Tänk på att en elektrisk arbetsstol kan vara tyngre att förflytta sig med jämfört med en manuell arbetsstol.

Rekommenderas att den elektriska arbetsstolen laddas varje natt.

Uppföljning

Enligt förskrivningsprocessen.

Övrigt

Vid problem att skjuta in stol till bord kan glidhjul rekommenderas (ej förskrivningsbart). En coxitstol kan vara ett alternativ om man vill ha ett kortare sittdjup.

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

 1. Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att bibehålla stående ställning vid hushållsgöromål.
 2. Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.
 3. Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sätta/resa sig från stol.

Kriterier:

 1. Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att stå och gå vid hushållsgöromål och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Personen ska frekvent utföra hushållsgöromål.
 2. Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att självständigt förflytta sig i bostaden med rullstol där arbetsstol kan ersätta eller komplettera manuell rullstol och ge större utrymme för aktivitet.
 3. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att sätta/resa sig från stol och det finns behov av kontinuerligt stöd för att komma ner i sittande och åter upp i stående.
  En elektriskt höj- och sänkbar arbetsstol kan förskrivas när personen inte kan tillgodogöra sig en arbetsstol med gasfjäder pga svårighet att klara sänkning/höjning med reglage och tyngdöverföring framåt.

Mål med hjälpmedlet:

 1. Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid hushållsgöromål.
 2. Möjliggöra att förflytta sig i bostaden.
 3. Möjliggöra att självständigt sätta/resa sig.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Förskrivning av flera kan förekomma vid stora svårigheter där flera kriterier uppfylls och omgivningsfaktorer är hindrande.

Övrigt:

Arbetsstol kan inte förskrivas för att ersätta vanlig sittmöbel eller enbart underlätta förflyttning till/från bord. Arbetsstol för enbart ergonomisk sittställning kan inte förskrivas.

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet vid hushållsgöromål/förflyttning.

Tillsammans med brukare och ev. anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov och mål med arbetsstolen. Alternativa lösningar, ex hög pall eller rollator, värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden. Avsaknad av lämplig sittmöbel berättigar ej till förskrivning.

Utprovning

Säkerhetsaspekter bör värderas högt vid förskrivning. Viktigt med bra instruktioner om hur arbetsstolen skall användas t ex att den alltid skall vara låst när man reser/sätter sig i den och att det finns en tipprisk om man sträcker sig långt ut efter något när arbetsstolen är i ett upphöjt läge samt vid förflyttning över nivåskillnader.

Det finns ett omfattande tillbehörsprogram ex. gaskolvar för olika brukarvikter, arbetsstolar med möjlighet att vinkla sitsen, coxitsitsar, adapter för benstöd, fotbåge mm. Tillbehören är gemensamma för arbetsstol med gasfjäderstyrd och elektrisk styrd höjdinställning.

Arbetsstolarna finns i två utgångshöjder, standard och låg. Den elektriska arbetsstolen klarar en högre brukarvikt än den gasfjäderstyrda och har 2 cm högre sitthöjd i standard. Den elektriska arbetsstolen har ett större lyftomfång än den gasfjädersstyrda. Lyftomfånget är justerbart med steglös inställning om -2/+6 cm. Om lyftintervallet justeras nedåt är det viktigt att tänka på att det är frigång över ev. nivåskillnader.

Rekommenderas att den elektriska arbetsstolen laddas varje natt.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer arbetsstolen lämnas ut och gås igenom.

Uppföljning

Enligt förskrivningsprocessen.

Övrigt

Vid problem att skjuta in stol till bord kan glidhjul rekommenderas (ej förskrivningsbart).
En coxitstol kan vara ett alternativ om man vill ha ett kortare sittdjup.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats