Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

18 09 07 Ståstolar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sätta/resa sig från stol.
Personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att stå/sitta eller där restriktion finns efter operation/skada/sjukdom och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra avlastat sittande/stående.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas.

Övrigt:

Tidsbegränsad förskrivning ska ske i första hand. Ståstol för enbart ergonomisk sittställning kan inte förskrivas. 

_______________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet vid hushållsgöromål/förflyttning.

Tillsammans med brukare och ev. anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov och mål med ståstolen.

Alternativa lösningar, ex hög pall eller rollator, värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Utprovning:

Värdera säkerhetsaspekten högt för att undvika tipprisk. Viktigt med tydliga instruktioner om användandet.

Till ståstol finns ett omfattande tillbehörsprogram ex olika typer av sitsar, alternativa sits- och ryggstorlekar, olika hjul, lyftomater, bromsar.

Övrigt:

Coxitstol med nedfällda lämmar kan vara ett alternativ till ståstol.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats