Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

18 12 24 Separat ställbara ryggstöd för sängar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning i andnings- och andningsmuskelfunktionen.
Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning från liggande till sittande och från sittande till liggande i säng.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär att personens förmåga att vila och sova allvarligt begränsas, vilket även leder till andra aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att självständigt ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra sömn/dygnsvila.
Möjliggöra självständig lägesförändring och/eller förflyttning i och ur säng.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Vid förskrivning till person med hjärt- och lungsjukdom rekommenderas samråd ske med behandlande läkare.

Tänk på att ett ställbart ryggstöd kan innebära ökad risk för trycksår/skjuvkraft.

Utprovning:

Typ av säng, madrassens tjocklek och vårdtagarens behov avgör valet av ryggstödstyp (sidohängd eller mittmonterad motor).

För att det ska bli stadigt ska huvudändan av sängen stå mot vägg om det inte finns hyvudgavel. Vissa risker finns om man monterar sängryggstöd på resårbotten utan sängram. Det finns som tillbehör spännanordning som håller sängryggstödet på plats, den monteras under madrassen på resårbotten

Se till att spännbanden är hårt åtdragna och att ryggstödet ligger stadigt i sängen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats