Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

1818 Stödanordningar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför måttliga till stora svårigheter att ändra kroppsställning från sittande till stående och från stående till sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär måttliga till stora svårigheter att självständigt ändra kroppsställning i samband med toalettbesök eller vid säng och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständiga toalettbesök eller förflyttning till och från säng.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som moteverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Riktlinjen avser stång som monteras mellan golv och tak. Väggfasta stödhandtag/armstöd ingår inte i riktlinjen.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Det finns olika varianter på marknaden:

Den mest förekommande är Alu Gripo från Svan Care. Den kan numer monteras i sluttande tak och har ett flertal tillbehör och ett brett sortiment med fler varitationer för handtag. Kom ihåg att följa upp monteringen efter några veckor!

En enklare variant finns från Now Boarding, "Super Pole". Den kan vara bra vid lutande golv för att kompensera nivåskillnad. Den har mindre understödsplatta och endast ett handtagsgrepp som kan fästas i fasta steg. Den har heller ingen gaskolv utan spänns fast mekaniskt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats