Till startsidan
Till startsidan

Att vara förskrivare

Här kan du läsa om vad du ansvarar för som förskrivare.

Föreskrivare ansvarar för följande:

  • I förskrivningsrätten ingår ansvar för att rätt hjälpmedel förskrivs till rätt person i rätt mängd och till rätt pris.
  • Kunna bedöma behovet av kostnadsfria inkontinenshjälpmedel, initiera utredning, ev. annan alternativ kompletterande behandling. Detta ska dokumenteras i patientens journal som en ordination med produktnamn, beräknad användning.
  • Förskrivning ska alltid föregås av en individuell utprovning och anpassas till resultatet av läckagetest vid inkontinens.
  • Vara uppdaterad på de produkter som är upphandlade i Värmland, känna till funktionen hos hjälpmedlen som ordineras.
  • Verka för kostnadseffektivitet vid val, utprovning samt användandet av inkontinenshjälpmedel.
  • Instruera och följa upp att individen, närstående och vårdpersonal kan använda produkten korrekt. Även ge information av hur man gör sig av med använda produkter.

  Logga in med SITHS-kort i Guide

  Från och med hösten 2020 ska alla logga in med sitt SITHS-kort i beställningssystemet Guide. Mer information ges direkt till enhetschefer och medicinsk ansvarig sjuksköterska (mas).

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?

  Kontakta Region Värmland

  För dig som är patient

  Hitta på webbplatsen

  Region Värmlands webbplats