Till startsidan
Rapportmall bild

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Om instruktionsboken

Ett samlat stöd för dig som förskriver inkontinenshjälpmedel i Värmland.

Hitta i instruktionsboken med hjälp av innehållsförteckningen. Den hittar du uppe till höger på sidan om du har en stor skärm, annars nederst i mitten på sidan. Du kan också använda tangenterna Ctrl+F för att få fram en sökruta.

Vid frågor om innehållet kontakta inkontinensvården i Region Värmland

Avtal

Information om avtal hittar du i regionens avtalsdatabas. Sök på inkontinens.

Klicka på "07 Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror" och sedan "7.5 Inkontinens och stomi".

Region Värmlands avtalsdatabas (e-avrop.se)

Beställa i Guide

Beställ produkter i systemet Guide.

Inloggning

Logga in i beställningssystemet Guide (guide.onemed.com)

Användarinstruktioner finns i Guide.

Kundsupport

Guides kundservice: 031-706 30 75
E-post: kundservice.guide@onemed.com

Dispensansökan

För patienter med speciella behov av inkontinensskydd kan en dispensansökan göras. Läs mer om tillvägagångssätt här.

Patienter med rätt till dispens

Patient med stora urinläckage kan ha behov av inkontinenshjälpmedel med större absorptionskapacitet.

 • Dispensansökan kan göras för patient med större urinläckage dvs över 900 –1300 ml inom det upphandlade sortimentet.
 • Dispensansökan för engångsunderlägg kommer inte att beviljas för tillfällig diarré, eller vid behandling med lavemang/klysma.
 • Urinläckagemätning under minst två dygn krävs för att dispensansökan eventuellt beviljas. Kopia av urinläckagemätningen ska bifogas ansökan.

Blanketter som ska användas vid urinläckagemätning


Så här gör du för att ansöka om dispens

 1. Blankett: Använd aktuell blankett (kan med fördel fyllas i digitalt).
  Dispensansökan Inkontinenshjälpmedel (pdf) Pdf, 145 kB.
  Dispensansökan Engångsunderlägg (pdf) Pdf, 244 kB.
 2. Tydlig beskrivning av önskemål: Beskriv tydligt vilka produkter ur det upphandlade sortimentet som provats och en beskrivning om varför de inte fungerar.
 3. Skicka ansökan via post: På grund av sekretess måste ansökan skrivas ut och skickas via post till:
  Hjälpmedelsservice
  Therese Lundström
  Östanvindsgatan 14
  652 21 Karlstad
 4. Godkänd dispensansökan: Om dispensansökan blir godkänd läggs den in i systemet Guide. En bekräftelse om godkänd ansökan skickas till dig som ansökt via e-post.
 5. Dispensens giltighetstid: Dispensen gäller under ett år. Finns det fortfarande behov av produkten när dispensåret är slut måste en ny ansökan göras.

Distributör OneMed

Kontaktuppgifter till OneMed vid frågor om leveranser eller beställningssystemet Guide.

Beställa i Guide

Mer om hur du beställer i Guide

Adress

OneMed Sverige AB
Kundsupport
Box 50
401 20 Göteborg

Kundsupport OneMed

Öppettider telefon: Klockan 08.00-17.00
Kundservice: 0770-111 115

Frakt

Pris för frakt gäller både enskilt och särskilt boende.

Fraktkostnad per sammanhållen leverans

Ett kolli = en kartong med maxvikt 20 kg.

 • 1-2 kolli: 258 kronor
 • 3-4 kolli: 57 kronor
 • 5 kolli och uppåt: 524 kronor

Skydden kommer färdigpackade från leverantörerna. Storlek och vikt varierar. Information om antal inkontinensskydd per kartong hittar du i beställningssystemet Guide och i leverantörernas kataloger. Du behöver inte tänka på kartongernas vikt och volym då priset är per kolli.

Förskrivningsrätt och ansvarsfördelning i region och kommun

Om förskrivningsrätt, ansvarsfördelning och kostnader.

Nedan beskrivs vem som kan bli förskrivare, hur du går tillväga för att ansöka om förskrivningsrätt och få åtkomst till beställningssystemet Guide.

Yrken som kan få förskrivningsrätt

 • Legitimerad läkare
 • Distriktsköterska
 • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildning och kompetens avgör

Region Värmlands policy är att du som förskriver har en godkänd förskrivarutbildning inom blåsdysfunktion och inkontinensvård om 7,5 högskolepoäng. 

Chef beslutar

Verksamhetschef, enhetschef eller medicinskt ansvarig avgör om du får bli förskrivare. Beslutet baseras på din utbildning och kompetens.

Mer om förskrivningsrätt (vardhandboken.se)

Ansök om förskrivningsrätt och åtkomst till system

Hur du ansöker avgörs av din anställning.

Så här gör du om du är anställd av Region Värmland
 1. Fyll i ansökan om användarkonto i Guide (pdf). Pdf, 167 kB.
  I ansökan anger du ditt HSA-id. Du hittar ditt id-nummer i test.siths.se
  Observera att du inte behöver ange ditt personnummer eller beställarkundnummer i din ansökan. 
 2. Be din verksamhetschef/enhetschef att godkänna din ansökan. 
 3. Ifylld och underskriven ansökningsblankett skickas via internpost eller e-post.
  Internpost

  Isabell Hassel
  Patientsäkerhetsenheten
  Regionens hus
  E-post
  Scannad ansökan skickas till: isabell.hassel@regionvarmland.se.
 4. Om din ansökan blir godkänd får du ett mejl från Onemed med inloggningsuppgifter och instruktioner om hur använder beställningssystemet Guide.
Så här gör du om du är anställd inom kommun
 1. Om du är anställd av Karlstads kommun beställer din enhetschef din behörighet till beställningssystemet.
  För dig som är anställd hos annan kommun än Karlstad beställer medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) din behörighet. Beställningen skickas till Onemed
 2. För dig som beställer behörighet:
  Kontakta Onmeds kundservice (onemed.se)
 3. Om din ansökan blir godkänd får du ett mejl från Onemed med inloggningsuppgifter och instruktioner om hur använder beställningssystemet Guide.
Så här gör du om du är privat vårdgivare

Om du är privat vårdgivare måste du ha ett uppdrag från en region eller kommun för att bli förskrivare. Du kan då förskriva inkontinenshjälpmedel till patineter via regionens upphandlingsavtal.


Vårdgivare i regionen

Regionanställda ansvarar för förskrivning till:

 • Patienter som själva eller tillsammans med någon kan ta sig till närmaste distriktsköterskemottagning, vårdcentral eller specialistklinik.
 • Patienter som tillhör LSS och bor i ordinärt boende (LSS i form av personlig assistent) och inte är inskriven i kommunal hemsjukvård. Detta gäller oberoende om patienten har privat personlig assistans eller inte.
 • Patienter som tillhör LSS och bor i gruppboende och som inte har hemsjukvård.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun. Hjälpmedel tas med till korttidsboendet.

Vårdgivare inom kommun

Kommunerna ansvarar för förskrivning till:

 • Patienter i särskilt boende.
 • Patienter som tillhör LSS och bor i gruppboende och har hemsjukvård.
 • Patienter i eget boende som är inskrivna i hemsjukvården.

Vid korttidsvistelse förskriver ordinarie verksamhet, region eller kommun. Hjälpmedel tas med till korttidsboendet.

Ansvar för asylsökande och MMC-patienter

Asylsökande: Region Värmlands enhet för asyl- och flyktingsfrågor administrerar kostnader för asylsökande i Värmland.

Före förskrivning av hjälpmedel ska betalningsansvaret vara klarlagt.

MMC-patienter: Kontrollera att patienten har en kontakt med uroterapeut innan du förskriver hjälpmedel till MMC-patienter.

Du som förskriver inkontinenshjälpmedel i Värmland ska:

 • Ansvara för att rätt hjälpmedel förskrivs till rätt person, i rätt mängd och till rätt pris.
 • Bedöma behovet av kostnadsfria hjälpmedel.
 • Initiera utredning och eventuell annan kompletterande behandling.
 • Dokumentera ordination och användning av hjälpmedel i patientens journal.
 • Göra en individuell utprovning och anpassa resultatet.
 • Ha kunskap om upphandlade produkter.
 • Välja kostnadseffektivt vid utprovning och användandning av hjälpmedel.
 • Instruera patienten om hur hjälpmedel ska användas.
 • Följa upp att patienten använder hjälpmedelet på ett korrekt sätt.

Om du byter tjänst upphör din förskrivningsrätt. Gör en ny ansökan om du forsatt ska ha förskrivningsrätt.

Statsbidraget, 86 kronor per invånare, baseras på invånarantalet i länet och gäller för personer i ordinärt boende.

Region Värmland och kommuner fördelar bidraget enligt gällande avtal och fördelningsnyckel procentuellt.

Leverantörer

Lista över upphandlade leverantörer.

Lista över regionens upphandlade leverantörer.

Abena AB
Sarah Unger, produktspecialist
Telefon: 072-213 72 66
E-post: saun@abena.se

AST Medical AB
Alexandra Jacobsson
Telefon: 031-309 99 39
E-post: info@astmedical.se

Attends AB
Lovisa Dahlström
Telefon: 070-351 62 51
lovisa.dahlstrom@attindas.com

Braun Medical AB
Malin Myllyaho-Forsberg
Telefon: 072-199 76 55
E-post: malin.forsberg@bbraun.com

Becton Dickinson Sweden AB
Christin Zorn
Telefon: 042-400 01 63
E-post: christin.zorn@bd.com

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Maria Solvik
Telefon: 073-640 48 53
E-post: maria.solvik@bernercompany.com

Coloplast AB
Anna Viberg
Telefon: 070-916 87 98
E-post: seanvi@coloplast.com

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.
Karin Annborn
Telefon: 070-241 41 59
E-post: karin.annborn@hollister.com

Essity Hygiene and Health AB
Ulf Westlin
Telefon: 070-513 04 42
E-post: ulf.westlin@essity.com

Hartmann AB
Johanna Everts
johanna.everts@hartmann.info

Invent Medic Sweden
Anna Lindström
Telefon: 072-381 17 10
E-post: anna.lindstrom@inventmedic.com

Mediplast AB
Eva Henrikz
Telefon: 073-043 08 11
E-post: eva.henrikz@mediplast.com

OneMed Sverige AB
Per Kjörling
Telefon: 076 -116 93 63
E-post: per.kjorling@onemed.com

Swereco AB
Lotta Kullenkrona
Telefon: 070- 333 25 87
E-post: lotta.kullenkrona@swereco.com

Wellspect AB
Åsa Berggren Persson
Telefon: 031-376 32 34
E-post: asa.berggrenpersson@wellspect.com

Leveranser

Leveranser till brukare

Kom ihåg när du beställer leverans av produkter:

 • Kontrollera att leveransadress, telefonnummer och eventuell portkod stämmer.
 • Kontrollera om det finns tak eller annat lämpligt ställe där produkter kan stå skyddat utomhus.
 • Produkter får ställas utomhus om inget annat är överenskommet. Ange vad som gäller i din beställning.
 • Leverans till ordinärt boende.

Produkter ska levereras till patientens dörr. Det går även att adressera produkterna till en vårdinrättning om så önskas.

Leverans till särskilt boende

 • Till särskilt boende görs samleverans alternativt patientleverans.
 • Samleverans innebär en leverans till flera patienter som tillhör samma beställarenhet.
 • Patientleverans innebär beställning till en patient.

Leverans till tillfällig adress utanför länet

Det finns möjlighet att få leverans till tillfällig adress utanför Värmland (inom Sverige).

Om hållbarhetskrav

För sterila produkter gäller att minst 2/3 av hållbarhetstiden ska återstå vid leverans.

Leveranstider

Region Värmlands distributör Onemed använder Postnord för leveranser. Följande leveranstider gäller. Produkten ska levereras kostnadsfritt, lossas och bli inburet till kunden. Vid försening ska det anmälas via e-post till vår avtalscontroller.

Beställning före klockan 12.00

Enligt avtal ska den upphandlade produkten vara brukaren tillhanda inom 5 vardagar, förutsatt att beställningen gjorts före klockan 12.00 den dag beställningen görs.

Beställning efter klockan 12.00

Enligt avtal ska den upphandlade produkten vara brukaren tillhanda inom 7 dagar.

Retur och reklamation

Om vad som gäller vid retur och reklamation av produkter.

Att tänka på vid retur och reklamation

En produkt ska reklameras inom 8 dagar efter produktens mottagande.

Om retur sker på grund av felbeställning har du som förskrivare och eller patienten rätt att returnera produkten i obruten inneförpackning. Produkten krediteras, men frakt och logistik betalas av beställarenheten. Hur produkten ska returneras görs upp med Onemeds kundsupport.

Produkter som inte är upphandlade och överblivna produkter kan inte returneras.

Kontakta OneMeds kundsupport

Fel produkt eller trasig transportförpackning vid levernas

Om leveransen innehåller fel produkt eller om förpackningen är trasig kontaktar du Onemeds kundsupport. Om fel produkt eller trasig förpackning levererats står Onemed för fraktkostnad.

Kontakta OneMeds kundsupport

Defekt eller trasig produkt

Om en produkt är defekt eller trasig kontaktar du vår konsulent. Samma sak gäller om defekter upptäcks eller tillkommer vid användning.

Meddela inkontinensvårdens konsulent

Skicka följande information till vår konsulent:

 • Artikelnummer på produkten.
 • Kartongens lotnummer.
 • Patientens namn.
 • Förskrivarens namn och mejladress.
 • Kort sammanfattning om vad som hänt: Var produkten trasig när den packades upp? Upptäcktes felet i samband med användning? På vilket sätt är produkten defekt?

Kom ihåg! Spara produkt och och eventuell tillhörande kartong.

Kontakta inkontinensvårdens konsulent

Rapportera fel och avvikelser

Vid problem med beställning och eller leverans ska du göra en felrapport.

Kontakta inkontinensvårdens konsulent

Riktlinjer och rutiner

Riktlinjerna gäller för förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens och används vid bedömning av patientens behov samt som stöd vid utprovning av hjälpmedel.

Riktlinjerna är indelade i avsnitt. Ett avsnitt för varje typ av hjälpmedel (ISO-kod).

Riktlinjer hjälpmedel för blåsa och tarm (pdf) Pdf, 434 kB.

Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) vid kontakt med vården. Kortet utfärdas av Migrationsverket och ska innehålla foto, namn, födelsedatum samt telefonnummer för kontroll av giltighet.

Barn under 18 år

Asylsökande och gömda barn under 18 år omfattas av samma vård som svenska barn.

Vuxna

Vuxna asylsökande kan få hjälpmedel förskrivna vid akutsjukvård, till exempel blåstömningsproblem. Vid svår inkontinens (vård som inte kan vänta) avgör du som vårdgivare om utredning ska göras.


 • Förskrivning av hjälpmedel till patient från annan region/kommun som är folkbokförda i Sverige och tillfälligt vistas i Värmland görs i undantagsfall.
 • De flesta patienter ska vända sig till förskrivare i hemregion/hemkommun. Ansvarig vårdgivare skickar då hjälpmedel till patientens tillfälliga vistelseplats. I de fall förskrivning ska göras används hjälpmedelskort.
 • Patienter som vistas tillfälligt i Värmland men som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel utlandssvenskar eller utländska turister, styrs rätten till vård av SKR:s handbok.

Vård av personer från andra länder (skr.se)

När en förskrivning av hjälpmedel till patient från annnan region/kommun vårdas inom värmländsk specialistvård ska göras kontaktas ansvarig vårdgivare.

Meddela ansvarig vårdgivare om vilket hjälpmedel som ska förskrivas. Ansvarig vårdgivare avgör vilka hjälpmedel som ska förskrivas.

Om SKR:s Riksavtal för utomlänsvård (skr.se)

 • Den verksamhet där patienten söker vård är ansvarig för att patientens identitet inte röjs i samband med förskrivning och leverans av hjälpmedel.
 • När förskrivning till patient med skyddad identitet görs via beställningssystemet Guide ska du ange att patienten har skyddad identitiet. När du angett att patienten har skyddad identitet sparas inga uppgifter om patienten.
 • Leveransadressen skall alltid vara förskrivarens arbetsplats eller skattekontor (aldrig patientens). Ange aldrig leveransadress till anhöriga.

Region och kommunen ska erbjuda patienter med urinretention eller tarminkontinens rätten till hjälpmedel om patienten är:

 • Folkbokförd och bosatt i Värmland och inte är intagen för vård på sjukhus.
 • Har ett varaktigt behov av absorberande material och genomgått en utredning/bedömning av bakomliggande orsak.
 • På grund av allvarlig sjukdom eller skada har behov av hjälpmedel.

Observera att vissa produkter endast får förskrivas av läkare, uroterapeut, eller stomiterapeut.

Sortimentkataloger

Här hittar du upphandlat sortiment. Sortimentet är uppdelat i absorberande och urinavledande produkter.

Sortimentkataloger

Information till patienter om nytt avtal

Brev om nytt avtal gällande inkotinensskydd (pdf) Pdf, 113 kB.

Dispensansökan

Vid speciella behov som inte tillgodoses med det upphandlade sortimentet kan du ansöka om dispens.

Mer om dispensansökan

Beställ produkter

Gör din beställning i systemet Gudie

Utredning och mätningar

Innan förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska patientens upplevelse och behov utredas genom att ta reda på bakomliggande orsaker och genomföra urinläckagemätning, vid behov kan även andra utredningar behöva göras.”

Utredningsblanketter

Region Värmlands blanketter

Blankett och patientinformation framtagna av Region Värmland och används i första hand av patient som själv kan fylla i blanketten.

Blanketter på nikola.nu

Blanketterna finns på nikola.nu.

Blankett Senior alert

Senior alert (pdf) Pdf, 588 kB.

Kontakt

Funktioner och grupper inom inkontinensvård

Kontakta Region Värmlands inkontinensvård