Till startsidan
Till startsidan

Rätt till inkontinenshjälpmedel

Här hittar du information om vilka personer som har rätt att få kostnadsfria inkontinenshjälpmedel.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska regionen och kommunen erbjuda personer med urin – tarminkontinens eller urinretention rätten att få förbrukningsartiklar om de:

  • Är folkbokförda och bosatta i Värmland och inte intagna för vård på sjukhus.
  • Har ett varaktigt behov av absorberande material och genomgått en utredning/bedömning av bakomliggande orsak.
  • På grund av allvarlig sjukdom/skada eller efter behandling för sådan sjukdom/skada är i fortlöpande behov.
  • Vissa förskrivningsbara produkter är stjärnmärkta och får endast förskrivas av läkare, uroterapeut, stomiterapeut.

Utomlänspatienter som vårdas tillfälligt i Värmland

Vid ordination av förbrukningsartiklar till patienter som kommer från andra delar av landet men utreds/behandlas inom Värmlands specialistvård, kontaktas ansvarig vårdgivare i respektive hemlandsting/kommun med uppgift om produktval. Sjukvårdshuvudmannen bestämmer dock själv vilka förbrukningsprodukter som får förskrivas.

Detta regleras i Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer. Avtalet hittar du www.skr.se.

Utomlänspatienter som vistas tillfälligt i Värmland

Förskrivning av förbrukningsartiklar till utomlänspatienter som är folkbokförda i Sverige men vistas i Värmland, bör endast göras undantagsvis. De flesta patienter kan vända sig till sin ordinarie förskrivare i hemregionen och därifrån kan leverans göras till tillfälliga adressen. I de fall förskrivning ändå måste ske, görs det på ett hjälpmedelskort.

För andra personer som vistas tillfälligt inom Värmland till exempel utlandssvenskar/utländska turister, regleras rätten till sjukvård i handbok: Vård av personer från andra länder, utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner. Avtalet hittar du på www.skr.se.

Asylsökande, flyktingar, gömda och papperslösa i Värmland

Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) vid kontakt med vården. Kortet som utfärdas av Migrationsverket innehåller foto, namn, födelsetid samt telefonnummer för kontroll av giltighet.

Asylsökande barn och gömda barn under 18 år omfattas av samma förmåner som svenska barn.

Vuxna asylsökande kan få förbrukningsartiklar förskrivna vid akutsjukvård exempelvis blåstömningsproblem. Det kan finnas behov av en medicinsk utredning vid svår inkontinens och det är vårdgivaren som avgör om utredning ska ske, det vill säga om det är vård som inte kan vänta.

Personer med skyddad identitet

Den verksamhet där patienten söker vård, är ansvarig för att patientens identitet inte röjs i samband med förskrivning och leverans av förbrukningsartiklar.

Förskrivning till personer med skyddad identitet kan göras via beställningssystemet Guide. Du får då fylla i en specifik ruta att personen har skyddad identitiet, uppgifterna sparas då inte hos Onemed.

Leveransadressen skall alltid vara förskrivarens arbetsplats eller skattekontoret. Ange aldrig leveransadress till personens anhöriga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats