Till startsidan
Till startsidan

06 18 Armproteser

Begränsat/rekommenderat sortiment av armproteser.

Remittent

Läkare: specialist i ortopedi.

Mottagare av remiss

  • Dysmeli- och armprotesenheten, Universitetssjukhuset i Örebro.
  • Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel (i begränsad omfattning).

Förskrivare

  • Legitimerad personal hos Dysmeli- och armprotesenheten, Universitetssjukhuset i Örebro.
  • Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.
  • Målgrupp

Personer som helt eller delvis saknar den ena eller båda armarna.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. fysiskt funktionshinder eller nedsatt psykiskt
välbefinnande.

Mål med hjälpmedlet

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart en protes kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Egenavgift

Ingen avgift.

Egenansvar

Särskilda proteser enbart utformade för riktad fritidsaktivitet är egenansvar.
Exempelvis tävlingsidrott.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats