Till startsidan

Sortiment och regelverk ortopedtekniska

Information om sortimentsförteckning och regelverk gällande ortopedtekniska hjälpmedel.

Sortimentsförteckning och regelverk utgår från ISO-koder. Sortimentsförteckningen har kompletterats med remittent, förskrivare, indikationer, målgrupp samt syfte och mål med hjälpmedlet. Vidare framgår kostnadsansvar och vilka produkter som bekostas av den enskilde medborgaren (egenansvar).

I sortimentsförteckningen ingår inga anvisningar på produktnivå utan enbart utifrån funktion. Då behovet är långvarigt, frekvent (en till flera gånger per dag) och medicinskt styrkt, kan hjälpmedlet förskrivas som personligt hjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?