Till startsidan
Till startsidan

06 24 Benproteser

Begränsat/rekommenderat sortiment av benproteser.

Remittent

  • Läkare: ortopedi och kirurgi.
  • Leg. fysioterapeut på benprotesmottagningen.

Mottagare av remiss

Nya patienter: Remisser på skickas till Benprotesmottagningen på Centralsjukhuset för bedömning av patientens förutsättningar.
Patienter som av Benprotesmottagningen bedömts ha förutsättningar att använda protes: Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör

Målgrupp

Personer som helt eller delvis saknar det ena eller båda benen.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning eller nedsatt psykiskt välbefinnande pga amputation då behovet bedöms kunna helt eller delvis tillgodoses med en benprotes.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus, självständigt eller med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart en protes kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Egenavgift

Ingen avgift.

Egenansvar

Särskilda proteser enbart utformade för riktad fritidsaktivitet är egenansvar.
Exempelvis tävlingsidrott.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats