Till startsidan
Till startsidan

06 30 18 Bröstproteser

Begränsat/rekommenderat sortiment av bröstproteser.

Remittent

  • Leg, läkare: kirurgi, allmänmedicin och bröstcentrum.
  • Leg. sjuksköterska vid bröstcentrum.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer som saknar det ena eller båda brösten, eller del av bröst, pga. sjukdom eller medfödd deformitet.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. fysiskt funktionshinder eller nedsatt psykiskt
välbefinnande.

Mål med hjälpmedlet

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att två proteser kan förskrivas per treårsperiod. Särskilda
skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Egenavgift

Ingen avgift.

Egenansvar

Bysthållare är egenansvar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats