Till startsidan
Till startsidan

06 33 03 Behandlingsskor

Begränsat/rekommenderat sortiment av behandlingsskor.

Remittent

  • Läkare: ortopedi, diabetes, allmänmedicin, infektion och kärlkirurg.
  • Medicinsk fotterapeut med inriktning diabetes.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med sår eller risk för sår på fötterna.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning och eller svårläkta sår pga. nedsatt fotfunktion och/eller
deformitet relaterad till diabetes och/eller ateroskleros. Grav neuropati och/eller grav perifer kärlsjukdom. Fotsår, kritisk ischemi, osteoartropati.
Diabetiker med fotstatus NDR 3 och 4.

Mål med hjälpmedlet

Komplement i behandling av svårläkta sår och/eller förebyggande av nya sår på fötter.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att ett par skor för inomhusbruk och ett par för utomhusbruk förskrivs. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Återförskrivning sker vid behov.

Egenavgift

Ingen avgift.

Egenansvar

-

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats