Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Omhändertagande av avlidna

Omhändertagande av avlidna

Stöd till vårdpersonal gällande bårhus och när ett dödsfall inträffat.

Åtgärder inom hälso- och sjukvård vid dödsfall

I riktlinjen för åtgärder vid dödsfall anges bland annat ansvarsfördelning vid fastställande, dokumentation, identitetskontroll, hur transporter ska ske och om donation.

Riktlinje för åtgärder inom hälso- och sjukvård vid dödsfall - RIK 13764 version 4 (pdf) Pdf, 609 kB.

Vårdgivaren ansvarar för omhändertagande av avlidna enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 (riksdagen.se)

Möjlighet till avsked vid dödsfall

Personer som avlidit på länets sjukhus

En visning ska erbjudas inom fyra timmar efter dödsfallet på den avdelning där patienten avlidit. Det sker i regionens regi.

Visning efter det är en fråga mellan dödsboet och berörd begravningsentreprenör. Det står anhöriga fritt att anlita valfri begravningsbyrå för visning. Det finns dock ett avtal med fyra begravningsbyråer med fastlagda priser och villkor.

Nedanstående byråer ordnar med visning av avliden på bårhus i Karlstad, Säffle, Kristinehamn, Arvika och Torsby:

  • Begravningsbyrå Roland Andersson
  • Arvika Charlottenberg Begravningsbyrå
  • Fonus
  • Säffle-Åmåls Begravningsbyrå

Personer som avlidit utanför länets sjukhus

Visning anordnas av dödsboets begravningsentreprenör i samråd med dödsboet enligt avtal parterna emellan.

Det är dödsboet som bokar tid för visning med begravningsbyrå och begravningsbyrå kontaktar respektive bårhus.

Bårhus

Det finns bårhus vid länets tre sjukhus samt i Sunne, Säffle, Årjäng, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Munkfors och Likenäs.

Vid bårhuset på Centralsjukhuset i Karlstad omhändertas avlidna från Centralsjukhuset och Karlstadsområdet samt i vissa fall avlidna från övriga länet.

Bårhusblankett

Vid konstaterat dödsfall ska bårhusblankett fyllas i. På bårhusblanketten ska det alltid meddelas om obduktion ska utföras eller inte.

Blanketten ska följa med den avlidne till bårhuset. Ett identitetsband ska fästas på den avlidne. Blanketten finns i Cosmic, men för dig som inte har tillgång dit finns denna:

Bårhusblankett - FOR 12153 version 4 (pdf) Pdf, 136 kB.

Obduktion

Beslut om klinisk obduktion fattas av den läkare som ansvarar för dödsorsaksintyget. Obduktionsremissen ska skrivas i Cosmic, men för dig som inte har tillgång dit finns denna:

Obduktionsremiss - EXT 26703 version 1 (pdf) Pdf, 118 kB.

Sjukhuskyrkans stöd

Sjukhuskyrkan kan bidra med stöd efter ett dödsfall. Sjukhuskyrkan kan på begäran av begravningsbyrån vara med vid visning av avliden som stöd till sörjande och att hålla en andakt eller utläsning om anhöriga önskar det.

Transport av avlidna

I Avgiftshandboken framgår avgifter för transporter av avlidna vid dödsfall i eget boende eller på allmän plats.

Avgiftshandboken

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats