Till startsidan

Hepatit A

Hepatit A är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Leverstatus inklusive INR. Eventuellt telefonkontakt med infektionskonsult (till exempel vid allmänpåverkan eller INR ≥1.4). Om inläggning: enkelrum.
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Innebär att snarast ta hepatit A-prov (begär akutsvar) på och vid samma tillfälle ge postexpositionsprofylax (vaccin eller immunoglobulin) till närkontakter, till exempel familjemedlemmar eller samvårdade patienter. Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Värmland!
 • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt smittkälla?
 • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för hepatit A ska vara kostnadsfria för patienten och närkontakter. 

Lokala riktlinjer

Kontakta snarast infektionskliniken eller Smittskydd Värmland för vidare handläggning.

RUT-25184 Hepatit A (pdf) Pdf, 165 kB.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Smittspårning och postexpositionsprofylax

Smittspårning för hepatit A innebär följande: 

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit A-infektion, gäller både indexfall och kontakter.
 • Postexpositionsprofylax ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället till personer som varit utsatta för smitta, till exempel hushållskontakter, eventuell partner, förskolekontakter och andra som kan ha smittats vid till exempel mathantering.
 • Inom vård och omsorg förebyggs hepatit A-smitta från patient till personal genom grundrutiner - basala hygienrutiner och klädregler, städning och användning av skyddsutrustning vid arbetsmoment som innebär stänk med biologiskt material enligt rutinen Andningsskydd, visir och munskydd.
  Pre-/ postexpositionsprofylax till vård- och omsorgspersonal samt städpersonal är därför inte indicerat i normalfallet under förutsättning att personalen följer gällande grundrutiner.
 • Hepatit A-vaccin ges som postexpositionsprofylax till personer i åldrarna 1–40 år.
 • Beriglobin ges som postexpositionsprofylax till personer över 40 år eller personer med kronisk leversjukdom eller nedsatt immunförsvar samt till gravida. Vaccin kan ges om man inte kan få fram beriglobin i tid.
 • Beriglobin kan ges i alla åldrar som postexpositionsprofylax om man inte kan få fram hepatit A-vaccin i tid.
 • Postexpositionsprofylax ska ges så snart som möjligt och inte senare än 2 veckor efter smittotillfället.
 • Observera att Twinrix (Hepatit A+B kombinationsvaccin) inte ska användas som postexpositionsprofylax efter risktillfälle för hepatit A-smitta, på grund av lägre innehåll av inaktiverat hepatit A-virus än monovalent hepatit A-vaccin.
 • Profylaxen är kostnadsfri enligt Smittskyddslagen.
 • Dos 2 av hepatit A-vaccinet ges efter 6–12 månader och bekostas av den enskilde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen