Till startsidan

Influensa

Influensa är anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen.

Kontakta Smittskydd Värmland vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall eller vid smittspridning av influensa på enheter i vård och omsorg.

För ytterligare information om handläggning av influensa i vård och omsorg respektive vaccinationer se följande sidor:

Influensa i vård och omsorg

Influensavaccination  

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida - i synnerhet efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Veckorapporter

Veckostatistik Luftvägsvirus (influensa och RS) Region Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats