Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /I /Influensa /Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa

Årlig vaccination till medicinska riskgrupper mot influensa är en första åtgärd för förebyggande mot influensa. Influensavaccination skyddar dock inte till 100 procent mot att bli smittad och insjukna. Den som är vaccinerad mot influensa och ändå insjuknar, brukar få ett mildare sjukdomsförlopp.

Information, stöd och rutiner som gäller vaccination mot säsongsinfluensa för personal inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg finns på Vårdgivarwebben:

Vaccination mot säsongsinfluensa (Vårdgivarwebben)

Patienter hänvisas till information om influensavaccination på 1177.se: Vaccination mot influensa - 1177

Vaccinationseffekten varierar mellan olika säsonger och påverkas bland annat av matchningen mellan vaccinet och de cirkulerande stammarna, den vaccinerades ålder och immunsvar samt tiden mellan vaccination och exponering för influensavirus.

Hos friska vuxna är skyddseffekten mot laboratoriebekräftad influensa runt 60–70 procent. Vaccination har sämre effekt hos personer som är 65 år och äldre men studier visar att vaccination ger visst skydd mot allvarlig sjukdom och död. För personer i medicinskt definierade riskgrupper kan skyddseffekten variera beroende på underliggande sjukdom.

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin influensavaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.

Som vaccinatör kan man anmäla reaktion till Läkemedelsverket.

Att rapportera misstänkta biverkningar (lakemedelsverket.se)

Se även Anafylaxi och allergisk reaktion i öppenvård RUT-21027 (pdf)

För att minska risken för smitta inom vården rekommenderar Folkhälsomyndigheten att all personal inom vård och omsorg som arbetar vårdnära ska vaccineras mot influensa.

Region Värmland erbjuder all personal kostnadsfri influensavaccination. Vaccin prioriteras i första hand till de grupper som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och dit hör personal som arbetar patientnära.

Inom kommunal vård och omsorg avgör respektive arbetsgivare om influensavaccination av personal är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?