Till startsidan

Influensavaccination

På den här sidan finns allmän information som gäller vaccination för influensa. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Mer utförlig och praktisk information finns nu på Vårdgivarwebben, Vaccination mot säsongsinfluensa (Vårdgivarwebben)

Patienter hänvisas till information om influensavaccination på 1177.se, Vaccination mot influensa - 1177

Vaccination mot influensa (Folkhälsomyndigheten)

Patientinformation för vaccination mot influensa (1177.se)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa om man tillhör riskgrupp eller arbetar vårdnära inom vård och omsorg.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (Folkhälsomyndigheten)

Allmänna frågeställningar i samband med vaccination

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus typ 1 och 2
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Vaccinationseffekten varierar mellan olika säsonger och påverkas bland annat av matchningen mellan vaccinet och de cirkulerande stammarna, den vaccinerades ålder och immunsvar samt tiden mellan vaccination och exponering för influensavirus.

Hos friska vuxna är skyddseffekten mot laboratoriebekräftad influensa runt 60–70 procent. Vaccination har sämre effekt hos personer som är 65 år och äldre men studier visar att vaccination ger visst skydd mot allvarlig sjukdom och död. För personer i medicinskt definierade riskgrupper kan skyddseffekten variera beroende på underliggande sjukdom.

Information efter vaccination

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin influensavaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.

Som vaccinatör kan man anmäla reaktion till Läkemedelsverket.

Att rapportera misstänkta biverkningar (lakemedelsverket.se)

Se även rutin i Vida; RUT-21027 Anafylaxi och allergisk reaktion i öppenvård

Vacciner mot influensa

Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur influensavaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de influensastammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

För säsongen 2022/2023 är det upphandlat ett fyrvalent vaccin, VaxigripTetra, vilket innehåller följande fyra stammar:

 • A/Victoria (H1N1)
 • A/Darwin (H3N2)
 • B/Austria
 • B/Phuket

Produktresumé och FASS-text för VaxigripTetra (fass.se)

På SÄBO rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination med förstärkt influensavaccin. Fluad tetra är en typ av förstärkt fyrvalent vaccin som är nationellt upphandlat. Det innehåller samma influensastammar som Vaxigrip tetra men är ett så kallat adjuvanterat vaccin och är ett äggodlat så subunitvaccin. Det är godkänt som trivalent vaccin sedan 1997 och som tetravalent sedan 2020. Vaccinet är godkänt från 65 års ålder och erbjuds främst till personer på SÄBO.

Nya vacciner mot säsongsinfluensa – Kunskapsöversikt om adjuvanterat vaccin, äggodlat högdosvaccin, rekombinant högdosvaccin och cellbaserat vaccin mot säsongsinfluensa (folkhalsomyndigheten.se) 

Produktresumé och FASS-text för Fluad Tetra (fass.se)

Övriga frågor

För att minska risken för smitta inom vården rekommenderar Folkhälsomyndigheten att all personal inom vård och omsorg som arbetar vårdnära ska vaccineras mot influensa.

Region Värmland erbjuder all personal kostnadsfri influensavaccination. Vaccin kommer att prioriteras i första hand till de grupper som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och dit hör personal som arbetar vårdnära.

Planeras att erbjuda övrig personal i december, mer information om det kommer senare.

Influensasäsongen närmar sig och det är dags för vaccination - Region Värmland Intranät (regionvarmland.se)

Inom kommunal vård och omsorg avgör respektive arbetsgivare om influensavaccination av personal är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats