Till startsidan
Till startsidan

Personalinfektioner

Smittsamma infektionssjukdomar och sjukdomstillstånd hos personal inom vård- och omsorgsverksamhet.

Vägledning för arbetsledare och personal

Personal inom vård och omsorgsverksamhet som har en smittsam infektionssjukdom eller sjukdomstillstånd kan vara en källa för smittspridning till patienter och personal. Sjukskrivning, avstängning eller tillfällig omplacering kan behövas för att förhindra smittspridning.

Dokumentet, RUT-26305, ger vägledning till arbetsledare och personal inom vård och omsorgsverksamhet vad man ska tänka på när personal bär på möjlig smittsam infektionssjukdom eller sjukdomstillstånd.

För vissa sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen finns förhållningsregler (smittskyddsblad) utgivna av smittskyddsläkarföreningen, där det framgår vilka förhållningsregler som gäller för den enskilde personen. Vilka dessa sjukdomar är framgår av kolumnen ”Smittämne”.

RUT-26305 Smittsamma infektionssjukdomar och sjukdomstillstånd hos personal inom vård- och omsorgsverksamhet Pdf, 224 kB.

För mer information om olika sjukdomar och smittämnen, se A-Ö sjukdomar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats