Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /P /Pneumokockinfektion, invasiv

Pneumokockinfektion, invasiv

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen. Kontrollera om patienten är vaccinerad mot pneumokocker och med vilket vaccin.
  • Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  • Smittspårning: Ingen smittspårning krävs.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange vaccinationsstatus.
  • Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?