Till startsidan

Ordination av vaccination covid-19

Följande yrkeskategorier är behöriga att ordinera vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

  • Läkare
  • Distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom
  • Sjuksköterska med annan likvärdig utbildning
  • Sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2020:81 (pdf på socialstyrelsen.se)

Behörighetsutbilding för ordination.

Verksamhetschef ansvarar för bedömning

Verksamhetschefen ansvarar för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningarna som anges ovan eller annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet. En sådan bedömning ska dokumenteras i följande formulär:

Behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 under 2023-2024 - FOR-21496 version 5 (pdf) Pdf, 131 kB. 

FOR-28091-v.1.0 Behörighet att ordinera flera vaccin under 2023-2024 (pdf) Pdf, 139 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?