Till startsidan

Vacciner mot covid-19

Information om vacciner mot covid-19.

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett mRNA-vaccin avsedd för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideus.

Det vaccin vi använder idag är monovalent variantanpassat vaccin, Comirnaty Omicron XBB 1.5.

Comirnaty finns i flera beredningar för olika åldersgrupper.

Nuvaxovid (Novavax)

Nuvaxovid (Novavax) är ett rekombinant proteinvaccin med adjuvans som är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV2. Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideus. Vaccinet är inte godkänt för gravida och ammande.

Nuvaxovid är endast rekommenderat till personer 31 år och äldre.

Grundvaccination

En uppdaterad rekommendation gällande vad som gäller från och med 1 mars 2024 kommer publiceras inom kort.

Vem erbjuds vaccination?

Dosering

Spikevax används till personer 31 år och äldre. Dosen är 0,5 ml (100 μg) när vaccinet används som dos 1, dos 2 eller som extrados hos personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i frys (-25° C till -15° C) för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2° C till 8° C) är vaccinet hållbart i 30 dagar. Oöppnad vaccinflaska kan förvaras vid 8° C till 25° C i upp till 24 timmar. Då vaccinet är ljuskänsligt ska flaskorna förvaras i originalförpackning. Punkterad vaccinflaska är hållbar i 12 timmar vid 2° C till 25° C.

Transport

Vaccinet får enbart transporteras i fryst form. Vaccinet får inte frysas om.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande Spikevax Moderna fulldos - INS-21644 version 8 (pdf) Pdf, 151 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Spikevax Moderna - FOR-21947 version 3 (pdf) Pdf, 138 kB. 

Dosering

Comirnaty 30 µg/dos används till personer 18 år och äldre. Dosen är 0.3 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 12 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 10 veckor. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Uppdragen spruta kan förvaras i 2-30 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Transport

Texten uppdateras.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande covid-19 vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) färdigspädd - INS-24636 version 1 (pdf) Pdf, 166 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty färdigspädd (Pfizer/BioNTech) - FOR 24937 version 1 (pdf) Pdf, 140 kB. 

Dosering

Comirnaty 30 µg/dos används till personer 18 år och äldre. Dosen är 0.3 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 12 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 31 dygn. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Färdigspädd lösning kan förvaras i 2-30 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Transport

Vaccinflaskorna måste hanteras stående i alla led. All transport av ospätt vaccin ska ske i kylväskor med minst två kylklampar. Då vaccinet inte får frysas om får inte flaskan komma i direktkontakt med kylklamparna.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - INS-21469 version 6 (pdf) Pdf, 174 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - FOR-21946 version 3 (pdf) Pdf, 139 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?