Till startsidan

Vacciner mot covid-19

Följande vacciner kan användas. Alla vaccin som finns tillgängliga bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19.

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) och Spikevax (Moderna)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) och Spikevax (Moderna) är så kallade mRNA-vacciner som är avsedda för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Vaccinerna ges som intramuskulär injektion i deltoideus.

Från hösten 2022 finns variantanpassade bivalenta mRNA-vacciner mot covid-19. Dessa vacciner är enbart godkända att användas vid påfyllnadsdoser.

Nuvaxovid (Novavax)

Nuvaxovid (Novavax) är ett rekombinant proteinvaccin med adjuvans som är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV2. Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideus. I nuläget är vaccinet inte godkänt för gravida och ammande.

Vaccin mot coronaviruset - covid‍-‍19 (lakemedelsverket.se)

Tabeller över vacciner och vaccindoser

Comirnaty

För barn 5-11 år i särskilda riskgrupper se plusbox Comirnaty 10 µg/dos.

Comirnaty


Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
30 µg/dos koncentrat

Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
30 µg/dos färdigspädd

Vaccintyp

mRNA 30 µg/0,3 ml

mRNA 30 µg/0,3 ml

Rekommenderas vid ålder

18+ (18 år fyllda)

18+ (18 år fyllda)

Förvaring

-75 °C i 15 månader

2 till 8 °C i 31 dagar

-75 °C i 12 månader

2 till 8 °C i 10 veckor

Förvaring i uppdragen spruta

2 till 30 °C i 6 timmar

2 till 30 °C i 6 timmar

Dos

0,3 ml

 0,3 ml

Injektion ges

intramuskulärt

intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

3 (-7) veckor

3 (-7) veckor

Extrados vid allvarlig immunbrist

Endast vissa grupper:
2 månader efter dos 2

Endast vissa grupper:
2 månader efter dos 2

Comirnaty variantanpassade

Variantanpassade vacciner ges endast som påfyllnadsdos till personer 18 och äldre.

Comirnaty variantanpassade


Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
Original/Omicron BA.1

Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
Original/Omicron BA.4-5

Vaccintyp

mRNA 15/15 µg/0,3 ml

mRNA 15/15 µg/0,3 ml

Rekommenderas vid ålder

18+ (18 år fyllda)

18+ (18 år fyllda)

Förvaring

-75 °C i 12 månader
2 till 8 °C i 10 veckor
2 till 30° i 6 timmar i uppdragen spruta

-75 °C i 12 månader
2 till 8 °C i 10 veckor
2 till 30° i 6 timmar i uppdragen spruta

Dos

0,3 ml

0,3 ml

Injektion ges

Intramuskulärt

Intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

Inte till basvaccination

Inte till basvaccination

Extrados vid allvarlig immunbrist

Inte till basvaccination

Inte till basvaccination

Påfyllnadsdos

4 månader efter dos 2 eller
3 månader efter eventuell extrados

4 månader efter dos 2 eller
3 månader efter eventuell extrados

Andra påfyllnadsdos (särskilda grupper)

Endast vissa grupper:
4 månader efter påfyllnadsdos

 Endast vissa grupper:
4 månader efter påfyllnadsdos

Påfyllnadsdos hösten 2022

Endast vissa grupper:
4 månader efter föregående dos

Endast vissa grupper:
4 månader efter föregående dos

Spikevax

Spikevax


Spikevax (Moderna)

Vaccintyp

mRNA 100 µg/0,5 ml

Rekommenderas vid ålder

31+ (31 år fyllda)

Förvaring

-25 till -15 °C i 9 månader

2 till 8 °C i 30 dagar

Förvaring i uppdragen spruta

2 till 25 °C i 6 timmar

Dos

0,5 ml (dos 1 och 2 samt eventuell extrados)

Injektion ges

intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

4 (-7) veckor

Extrados vid allvarlig immunbrist

Endast vissa grupper:
2 månader efter dos 2

Spikevax variantanpassad

Spikevax variantanpassad


Spikevax (Moderna)
Bivalent Original/Omikron BA.1

Vaccintyp

mRNA 50/50 µg/0,5 ml

Rekommenderas vid ålder

31+ (31 år fyllda)

Förvaring

-25 till -15 °C i 9 månader
2 till 8 °C i 30 dagar
2 till 25° i 6 timmar i uppdragen spruta

Dos

0,5 ml

Injektion ges

Intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

Inte till basvaccination

Extrados vid allvarlig immunbrist

Inte till basvaccination

Påfyllnadsdos

4 månader efter dos 2 eller
3 månader efter eventuell extrados

Andra påfyllnadsdos (särskilda grupper)

Endast vissa grupper:
4 månader efter påfyllnadsdos

Påfyllnadsdos hösten 2022

Endast vissa grupper:

4 månader efter föregående dos

Nuvaxoid

Nuvaxoid.


Nuvaxovid (Novavax)

Vaccintyp

Rekombinant proteinvaccin med adjuvans 5 µg/0,5 ml

Rekommenderas vid ålder

31+ (31 år fyllda)

Förvaring

2 till 8°C i 9 månader

Förvaring i uppdragen spruta

2 till 25 °C i 6 timmar

Dos

0,5 ml

Injektion ges

intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

3 (-7) veckor

Extrados vid allvarlig immunbrist

Endast vissa grupper:
3-7 veckor efter dos 2

Påfyllnadsdos

4 månader efter dos 2 eller
3 månader efter eventuell extrados.

Andra påfyllnadsdos (särskilda grupper).

Endast vissa grupper:
4 månader efter påfyllnadsdos

Påfyllnadsdos hösten 2022

Endast vissa grupper:
4 månader efter föregående dos

Mer information om vaccinen

Dosering

Comirnaty 30 µg/dos används till personer 18 år och äldre. Dosen är 0.3 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 12 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 31 dygn. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Färdigspädd lösning kan förvaras i 2-30 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Transport

Vaccinflaskorna måste hanteras stående i alla led. All transport av ospätt vaccin ska ske i kylväskor med minst två kylklampar. Då vaccinet inte får frysas om får inte flaskan komma i direktkontakt med kylklamparna.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - INS-21469 version 6 (pdf) Pdf, 174 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - FOR-21946 version 3 (pdf) Pdf, 139 kB. 

Dosering

Comirnaty 30 µg/dos används till personer 18 år och äldre. Dosen är 0.3 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 12 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 10 veckor. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Uppdragen spruta kan förvaras i 2-30 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Transport

Texten uppdateras.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande covid-19 vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) färdigspädd - INS-24636 version 1 (pdf) Pdf, 166 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty färdigspädd (Pfizer/BioNTech) - FOR 24937 version 1 (pdf) Pdf, 140 kB. 

Dosering och doseringsintervall

Comirnaty 10 µg/dos används till barn i åldern 5-11 år som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner. Dosen är 0.2 ml. Basvaccination består av två doser (10 µg/dos) som ges med 3 (-7) veckors intervall. Det finns inte något beslut om påfyllnadsdos.

Vaccination av denna patientgrupp sker via barn- och ungdomsmedicin, Region Värmland.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys -75 °C för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 10 veckor. Det ska förvaras ljusskyddat både i lågtemperaturfrys och kyl. Färdigspädd lösning kan förvaras i 2-30 °C och ska helst användas omedelbart men måste ges inom 12 timmar.

Transport

Vaccinflaskorna måste hanteras stående i alla led. All transport av ospätt vaccin ska ske i kylväskor med minst två kylklampar. Då vaccinet inte får frysas om får inte flaskan komma i direktkontakt med kylklamparna.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande Covid-19 vaccin Comirnaty 5-11 år - INS-22618 version 1 (pdf) Pdf, 169 kB. 

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - FOR-21946 version 3 (pdf) Pdf, 139 kB. 

Dosering

Dosen är 0,5 ml (100 μg) när vaccinet används som dos 1, dos 2 eller som extrados hos personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i frys (-25° C till -15° C) för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2° C till 8° C) är vaccinet hållbart i 30 dagar. Oöppnad vaccinflaska kan förvaras vid 8° C till 25° C i upp till 24 timmar. Då vaccinet är ljuskänsligt ska flaskorna förvaras i originalförpackning. Punkterad vaccinflaska är hållbar i 12 timmar vid 2° C till 25° C.

Transport

Vaccinet får enbart transporteras i fryst form. Vaccinet får inte frysas om.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande Spikevax Moderna fulldos - INS-21644 version 8 (pdf) Pdf, 151 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Spikevax Moderna - FOR-21947 version 3 (pdf) Pdf, 138 kB. 

Dosering

Nuvaxovid 5 µg/dos används till personer 31 år och äldre. Dosen är 0.5 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i kylskåp (2° C till 8° C) och är då hållbart till det utgångsdatum som anges på förpackningen (9 månader från tillverkning). Oöppnad vaccinflaska kan förvaras vid 8° C till 25° C i upp till 12 timmar. Då vaccinet är ljuskänsligt ska flaskorna förvaras i originalförpackning. Punkterad vaccinflaska är hållbar i 6 timmar vid 2° C till 25° C.

Iordningsställande

Iordningställande Nuvaxovid (Covid-19 vaccin Novavax) -  Pdf, 151 kB.INS-24028 version 1 Pdf, 151 kB.(pdf) Pdf, 151 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal Covid-19 vaccin Novavax (Nuvaxovid) - Pdf, 136 kB.FOR-22141 version 2  Pdf, 136 kB.(pdf) Pdf, 136 kB.

Basvaccination

Basvaccination består av dos 1 och dos 2, samt en extrados för personer med allvarlig immunbrist. Endast originalvaccin (inte de variantanpassade vaccinerna) ska användas vid basvaccination. Intervall mellan dos 1 och dos 2 är 3 (-7) veckor för Comirnaty och 4 (-7) veckor för Spikevax.

Om den andra dosen givits med kortare intervall ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos. Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Utbytbarhet mellan vacciner

Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om. Ett lika bra immunsvar uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin.

Om Spikevax ges som dos 1 eller dos 2 ska intervallet mellan dos 1 och dos 2 vara minst 4 veckor.

Spikevax och Nuvaxovid ska inte ges till personer under 31 år.

De personer som vaccinerats med mRNA-vaccin bör få efterföljande doser med mRNA-vaccin, om det inte finns medicinska skäl att byta till Nuvaxovid. Erfarenheten av att kombinera mRNA-vaccin och Nuvaxovid är begränsad, men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vaccin.

Påfyllnadsdoser

Första påfyllnadsdosen med Comirnaty, Spikevax eller Nuvaxovid rekommenderas till vuxna minst 4 månader efter dos 2. För Comirnaty och Spikevax används variantanpassade vacciner till påfyllnadsdoser. Spikevax och Nuvaxovid ska inte ges inte till personer under 31 år.

Den andra påfyllnadsdosen ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen.

En andra påfyllnadsdos ges fyra månader efter den första påfyllnadsdosen till vissa grupper.

En säsongsanpassad påfyllnadsdos ges från 1 september 2022. Dosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

Påfyllnadsdoserna kan ges med ett annat vaccin än det personen fick vid tidigare doser.

Beställning och leverans

Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Läkemedelscentrum lägger en beställning av Comirnaty hos Folkhälsomyndigheten utifrån Värmlands behov. Vaccinet levereras från nationella hubben direkt till utvalda punkter med lågtemperaturfrys inom regionen.

Vaccinet packas och skickas i kyllådor av läkemedelscentrum till överenskommen upphämtningsplats.

Spikevax (Moderna)

Läkemedelscentrum lägger en beställning av Spikevax hos Folkhälsomyndigheten utifrån Värmlands behov. Vaccinet levereras från nationella hubben till Apoteket AB.

Läkemedelscentrum gör en central beställning på respektive vaccinerande enhets kundnummer hos Apoteket AB. Beställning läggs i dialog med respektive enhet utifrån behov.

Leverans sker enligt ordinarie rutiner för läkemedelsleveranser eller enligt överenskommelse.

Nuvaxovid (Novavax)

Läkemedelscentrum lägger en beställning av Nuvaxovid hos Folkhälsomyndigheten utifrån Värmlands behov. Vaccinet levereras från nationella hubben till Apoteket AB.

Läkemedelscentrum gör en central beställning på respektive vaccinerande enhets kundnummer hos Apoteket AB. Beställning läggs i dialog med respektive enhet utifrån behov.

Leverans sker enligt ordinarie rutiner för läkemedelsleveranser eller enligt överenskommelse.

Material för vaccinering

Regionen förser samtliga vaccinerande enheter med material som behövs vid vaccination utifrån antalet beställda doser.

Om det blir problem med material till vaccination, kontakta inkopssupport@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen