Till startsidan
Till startsidan

Vacciner mot covid-19

Information om vacciner mot covid-19.

För dig som är patient

För information om vacciation mot covid-19 till dig som är patient:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) och Spikevax (Moderna)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) och Spikevax (Moderna) är så kallade mRNA-vacciner som är avsedda för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Vaccinerna ges som intramuskulär injektion i deltoideus.

Variantanpassade bivalenta mRNA-vaccin (BA.4-5-innehållande) ersätter de monovalenta (wuhan-1-innehållande) vaccinerna för primärvaccination av personer 12 år och äldre.

För barn i åldrarna 11 år och yngre som tillhör en särskild riskgrupp rekommenderas fortsatt användning av monovalent wuhan-1-innehållande vaccin.

Nuvaxovid (Novavax)

Nuvaxovid (Novavax) är ett rekombinant proteinvaccin med adjuvans som är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV2. Vaccinet ges som intramuskulär injektion i deltoideus. I nuläget är vaccinet inte godkänt för gravida och ammande.

Vaccin mot coronaviruset - covid‍-‍19 (lakemedelsverket.se)

Tabeller över vacciner och vaccindoser

Comirnaty

Comirnaty


Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
Original/Omicron BA.4-5

Vaccintyp

mRNA 15/15 µg/0,3 ml

Rekommenderas vid ålder

18+ (18 år fyllda)

Förvaring

-75 °C i 18 månader
2 till 8 °C i 10 veckor
2 till 30° i 6 timmar i uppdragen spruta

Dos

0,3 ml

Injektion ges

Intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

3 (-7) veckor

Spikevax

Spikevax


Spikevax (Moderna) Bivalent Original/Omikron BA.4-5

Vaccintyp

mRNA 25/25 µg/0,5 ml

Rekommenderas vid ålder

31+ (31 år fyllda)

Förvaring

-50 till -15 °C i 9 månader
2 till 8 °C i 30 dagar
2 till 25° i 6 timmar i uppdragen spruta

Dos

0,5 ml

Injektion ges

Intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

4 (-7) veckor

Nuvaxovid

Nuvaxoid.


Nuvaxovid (Novavax)

Vaccintyp

Rekombinant proteinvaccin med adjuvans 5 µg/0,5 ml

Rekommenderas vid ålder

31+ (31 år fyllda)

Förvaring

2 till 8°C i 9 månader

Förvaring i uppdragen spruta

2 till 25 °C i 6 timmar

Dos

0,5 ml

Injektion ges

intramuskulärt

Dosintervall dos 1 och 2

3 (-7) veckor

Mer information om vaccinen

Grundvaccination

Från 1 mars 2023 rekommenderas vaccination mot covid-19 endast till personer 50 år och äldre samt personer i riskgrupp.

Grundvaccination består av primärvaccination (två doser) och påfyllnadsdos. Intervall till påfyllnadsdos är olika utifrån ålder och riskgrupp, se avsnittet:

Vem erbjuds vaccination?

Beställning och leverans

Följande gäller för beställning och leverans av Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) och Nuvaxovid (Novavax).

  • Läkemedelscentrum lägger en beställning hos Folkhälsomyndigheten utifrån Värmlands behov.
  • Vaccinet levereras från nationella hubben till Apoteket AB.
  • Läkemedelscentrum gör en central beställning på respektive vaccinerande enhets kundnummer hos Apoteket AB. Beställning läggs i dialog med respektive enhet utifrån behov.
  • Leverans sker enligt ordinarie rutiner för läkemedelsleveranser eller enligt överenskommelse.

Material för vaccinering

Regionen förser samtliga vaccinerande enheter med material som behövs vid vaccination utifrån antalet beställda doser.

Om det blir problem med material till vaccination, kontakta inkopssupport@regionvarmland.se.

Dosering

Spikevax används till personer 31 år och äldre. Dosen är 0,5 ml (100 μg) när vaccinet används som dos 1, dos 2 eller som extrados hos personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i frys (-25° C till -15° C) för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2° C till 8° C) är vaccinet hållbart i 30 dagar. Oöppnad vaccinflaska kan förvaras vid 8° C till 25° C i upp till 24 timmar. Då vaccinet är ljuskänsligt ska flaskorna förvaras i originalförpackning. Punkterad vaccinflaska är hållbar i 12 timmar vid 2° C till 25° C.

Transport

Vaccinet får enbart transporteras i fryst form. Vaccinet får inte frysas om.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande Spikevax Moderna fulldos - INS-21644 version 8 (pdf) Pdf, 151 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Spikevax Moderna - FOR-21947 version 3 (pdf) Pdf, 138 kB. 

Dosering

Comirnaty 30 µg/dos används till personer 18 år och äldre. Dosen är 0.3 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 12 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 10 veckor. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Uppdragen spruta kan förvaras i 2-30 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Transport

Texten uppdateras.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande covid-19 vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) färdigspädd - INS-24636 version 1 (pdf) Pdf, 166 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty färdigspädd (Pfizer/BioNTech) - FOR 24937 version 1 (pdf) Pdf, 140 kB. 

Dosering

Comirnaty 30 µg/dos används till personer 18 år och äldre. Dosen är 0.3 ml.

Förvaring

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 12 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 31 dygn. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Färdigspädd lösning kan förvaras i 2-30 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Transport

Vaccinflaskorna måste hanteras stående i alla led. All transport av ospätt vaccin ska ske i kylväskor med minst två kylklampar. Då vaccinet inte får frysas om får inte flaskan komma i direktkontakt med kylklamparna.

Hantering

Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

Iordningsställande

Iordningställande covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - INS-21469 version 6 (pdf) Pdf, 174 kB.

FASS och Läkemedelsverkets information

Lagerjournal

Lagerjournal covid-19 vaccin Comirnaty Pfizer/BioNTech - FOR-21946 version 3 (pdf) Pdf, 139 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats