Till startsidan
Till startsidan

Vem erbjuds covid-19 vaccination?

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 gäller från och med 1 mars till 30 april 2024.

Följande grupper rekommenderas vaccination mot covid-19 under vårens vaccinationsinsats

  • Alla personer 80 år och äldre
  • Personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, till exempel via SÄBO, korttidsboende eller hemtjänst

Hybridimmunitet

Personer som vaccinerades under hösten 2023 och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober 2023, behöver inte vaccineras under våren 2024.

Riskgrupper inklusive gravida

Från 1 mars 2024 rekommenderas riskgrupper inklusive gravida vaccin mot covid-19 en gång per år, inför höst/vintersäsongen. För gravida finns ingen rekommendation om vaccination under våren/sommaren. Det är fortsatt möjligt att på läkarordination vaccineras utanför rekommendation när så bedöms indicerat.

Personer med allvarlig immunbrist

Det finns ingen generell rekommendation för personer med immunbrist. Behandlande läkare avgör hur vaccination bäst sker. Vaccination behöver anpassas till tidpunkter som passar övrig behandling. Uppföljning av vaccination kan göras med serologiska analyser av antikroppsnivåer om det bedöms vara av värde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats