Till startsidan

Ordination av vaccination mot pneumokocker

Följande yrkeskategorier är behöriga att ordinera vaccin mot pneumokockinfektion enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

  • Läkare
  • Distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
  • Sjuksköterska med annan likvärdig utbildning.
  • Sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Denna behörighet gäller enbart vuxna.

Socialstyrelsens föreskrift

Socialstyrelsens föreskrift om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (socialstyrelsen.se)

Behörighetsutbildning

Behörighetsutbildning för ordination.

Verksamhetschef ansvarar för bedömning

Verksamhetschefen ansvarar för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningarna som anges ovan eller annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet. En sådan bedömning ska dokumenteras i följande formulär:

Behörighet att ordinera vaccin mot pneumokocker under 2023-2024 - FOR 25448 version 2 (pdf) Pdf, 131 kB.

FOR-28091-v.1.0 Behörighet att ordinera flera vaccin under 2023-2024 (pdf) Pdf, 139 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?