Till startsidan

Vacciner mot pneumokocker

Vaccin mot pneumokockinfektioner är icke levande vaccin baserade på pneumokockpolysackarider.

Pneumovax

Pneumovax är ett polysackaridvaccin som används vid vaccination av personer med ökad risk för allvarligt förlopp vid pneumokockinfektion. Det används också som ett av två vaccin vid vaccination av personer med mycket hög risk för allvarligt förlopp. Vaccinet används vid vaccination av personer 2 år och äldre. 

Det är viktigt att inte ge Pneumovax som första pneumokockvaccin till dem som har mycket hög risk för allvarligt förlopp.

Pneumovax FASS Vårdpersonal (fass.se)

Vacciner mot pneumokocker


Pneumovax

Vaccintyp

Polysackaridvaccin, innehåller 23 olika serotyper

Dos

0.5 ml, förfylld spruta

Administrationssätt

I första hand intramuskulärt

Omskakas före användning

Inte nödvändigt

Förvaring

Kylskåp 2 °C – 8 °C
Får ej frysas

Hållbarhet i rumstemperatur

15 minuter*

* Om förpackningen ställs tillbaka i kylskåpet ska den märkas upp och användas direkt vid nästa vaccinationstillfälle.

Prevenar 13

Prevenar 13 är ett konjugerat polysackaridvaccin som används vid vaccination av personer med mycket hög risk för allvarligt förlopp vid pneumokockinfektion. Vaccinet används vid vaccination av barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år.

Prevenar 13® - FASS Vårdpersonal

Vacciner mot pneumokocker


Prevenar 13

Vaccintyp

Polysackaridvaccin, konjugerat, innehåller 13 olika serotyper

Dos

0.5 ml, förfylld spruta

Administrationssätt

Intramuskulärt

Omskakas före användning

Vaccinet ska omskakas väl före administrering.

Förvaring

Kylskåp 2 °C – 8 °C
Får ej frysas

Hållbarhet i rumstemperatur

Totalt högst 4 dygn*

*Om förpackningen ställs tillbaka i kylskåpet ska den märkas upp och användas direkt vid nästa vaccinationstillfälle.

Apexxnar

Apexxnar är ett konjugerat polysackaridvaccin som används vid vaccination av personer med mycket hög risk för allvarligt förlopp vid pneumokockinfektion. Vaccinet används vid vaccination av personer 18 år och äldre.

Apexxnar - FASS Vårdpersonal

Vacciner mot pneumokocker


Apexxnar

Vaccintyp

Polysackaridvaccin, konjugerat, innehåller 20 olika serotyper

Dos

0.5 ml, förfylld spruta

Administrationssätt

Intramuskulärt

Omskakas före användning

Vaccinet ska omskakas väl före administrering.

Förvaring

Kylskåp 2 °C – 8 °C. Sprutorna ska förvaras liggande.
Får ej frysas

Hållbarhet i rumstemperatur

Totalt högst 4 dygn*

*Om förpackningen ställs tillbaka i kylskåpet ska den märkas upp och användas direkt vid nästa vaccinationstillfälle.

Beställa vaccinen

Verksamheter beställer själva vaccin från apoteken. Tänk på att endast beställa det du behöver så att vaccinet räcker till alla. Fyll i stället på efterhand.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?