Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Vaccin mot pneumokockinfektion erbjuds personer med ökad risk att utveckla en allvarlig infektion.

Riskgrupper delas upp i två grupper med ökad risk respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Vilken typ av vaccin som ska ges och intervall mellan doser ges beror vilken riskgrupp man tillhör.

Vaccination mot pneumokocker - vuxna och barn över 2 år - RUT 13323 version 5 (pdf) Pdf, 171 kB.

Till denna grupp hör personer med något av tillstånden:

 • Personer över 65 år
 • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Tillstånd med nedsatt lungfunktioner, hostkraft, sekretstagnation
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom.

Individuell bedömning görs för:

 • Personer alkohol -eller narkotikamissbruk.
 • Personer som röker.
 • Svetsare som utsätts för toxisk rök.

Dessa personer rekommenderas Pneumovax. Revaccination rekommenderas när det har gått mer än 5 år.

Till denna grupp hör barn från 2 års ålder och vuxna med något av tillstånden:

 • Aspleni/hypospleni*
 • Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • Cochkeaimplantat
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar:
  - Stamcells- eller benmärgstransplantation*
  - organtransaplanterade*
  - hematologisk malignitet inklusive KLL, myelom och MGUS med sekundär hypogammaglobulinemi
 • Sicklecellsanemi, cystisk fibros
 • Andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel:
  - lungcancer,
  - behandling med TNF-alfa hämmare** eller cytostatika

*) Personer med nedsatt mjältfunktion och patienter som är benmärgs- eller organtransplanterade vaccineras enligt särskilt vaccinationsprogram.

**) Om behandling med rituximab givits bör man vänta sex månader innan vaccination påbörjas.

Dessa personer följs i regel från specialistklinik på sjukhus.

För personer med mycket ökad risk rekommenderar Folkhälsomyndigheten det 20-valenta konjugatvaccinet (PCV20). Det pågår en nationell upphandling av ett sådant vaccin som väntas vara klar i början av 2023. I väntan på att upphandlingen ska bli klar gäller den lokala rutinen.

Vaccination mot pneumokocker - vuxna och barn över 2 år - RUT 13323 version 5 (pdf) Pdf, 171 kB.

Personer med nedsatt mjältfunktion och patienter som är benmärgs- eller organtransplanterade vaccineras enligt särskilt vaccinationsprogram.

Om behandling med rituximab givits bör man vänta sex månader innan vaccination påbörjas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats