Till startsidan
Start /Biljetter /Våra biljetter /Resplusbiljett

Resplusbiljett

Samplanerad resa i hela Sverige med tåg, buss och båt på en biljett.

För resor i hela Sverige

Med resplus får du hela resan på en biljett, oavsett vilka delsträckor som ingår. På en och samma biljett kan du resa med fjärrtåg, regional- och pendeltåg, regionbussar, expressbussar, stadstrafik och färjor.

Trafiken samplaneras så att du ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Exempelvis kan du kombinera en tågsträcka med SJ med en buss- eller tågsträcka med Värmlandstrafik.

Mer om resplus (samtrafiken.se).

Köpa Resplusbiljett

Resplus samlar allt reseutbud i ett nationellt bokningssystem. Du köper din resplusbiljett före avresan på samma sätt som vanliga tågbiljetter, till exempel på internet, över telefon eller hos resebyråer. Biljetten skickas till dig via e-post eller sms.

Observera att du inte kan köpa din resplusbiljett ombord.

Här är några exempel på var du kan köpa resplusbiljetter:

Även vid resa med enbart Värmlandstrafik

Genom resplus kan du även köpa biljett enbart för buss- eller tågresa med Värmlandstrafik. Sådana biljetter heter förköpt enkel.

OBS! Anropsstyrd trafik försvinner ur Resplus

På grund av ett systembyte hos Samtrafiken kan du inte längre köpa Resplusbiljetter, via exempelvis SJ, som innehåller anropsstyrd trafik. Detta påverkar bland annat dig som brukar byta från tåg till taxi (linje 800) mellan Karlstad och Säffle.

Ska du resa till en destination med anropsstyrd trafik behöver du från och med 4 juni köpa den resan separat. Det finns i dagsläget inget besked om när den anropsstyrda trafiken läggs in i Resplussystemet igen.

Resevillkor vid resplusbiljett

Vid resa med resplusbiljett på Värmlandstrafiks bussar och tåg gäller Värmlandstrafiks regler och resevillkor.

Till exempel gäller resplusbiljett (och förköpt enkel) för fri övergång inom tillzonen om sista delsträckan sker med Värmlandstrafik. Det betyder att du kan åka vidare med tätortstrafik eller regiontrafik inom den zon du anländer till.

När du har en resplusbiljett får du även en kom-fram-garanti, där trafikföretagen som ingår i din resa garanterar att du kommer till din slutdestination, även om trafikstörningar uppstår.

Nedan finns de villkor som gäller vid köp av en resplusresa.

Kom-fram-garantin innebär att det trafikföretag som kör dig ska ta hand om dig under resan och garantera att du så snart som möjligt når den slutliga destinationen för din resa.

Om det uppstår en trafikstörning och resan därmed inte kan påbörjas, slutföras eller om du försenas mer än 20 minuter till den slutliga ankomstplatsen ska trafikföretaget hjälpa dig med alternativ transport.

I första hand planeras och bokas resan om med allmän kollektivtrafik. Någon generell skyldighet att anordna alternativ transport i taxi finns inte.

Du kan också välja att inte påbörja resan alls eller avbryta resan och få pengarna tillbaka enligt nedan.

Om du behöver åka med en tidigare eller senare avgång med Värmlandstrafik, på samma sträcka som du köpt biljett för, så kan du göra det. Datum och riktning på sträckan ska stämma med det som står på biljetten. Du behöver alltså inte boka om biljetten. Detsamma gäller om det skett om det har skett en trafikstörning som endast berör en delsträcka med Värmlandstrafik.

De biljetter som behöver ombokas vid en trafikstörning är de som innehåller en sträcka där det är platsbokning ombord, som SJ, Tågab eller expressbuss.

När det blir en trafikstörning som orsakas av Värmlandstrafiks buss eller tåg, ska du i första hand ta kontakt med föraren ombord på bussen, tågvärden på tåget eller personal på stationen. Om det inte finns trafikpersonal tillgänglig, ta kontakt med Värmlandstrafiks kundservice via telefon eller besök vårt kundcenter på busstationen i Karlstad.

Utanför våra öppettider hänvisar vi i stället till att själv ordna alternativ transport till det tåg eller buss du ska resa vidare med, och begär ersättning för transporten i efterhand. Har du åkt taxi behöver du skicka in kopia på kvitto. Maxbelopp vi ersätter är för närvarande 1 433 kronor för taxi och 25 kronor per mil för resa med privatbil.

Du kan ha rätt till att få hela eller delar av biljettpriset återbetalat om du råkat ut för en trafikstörning. Förseningsersättningen baseras på vilka trafikföretag som ingår i resan, hur försenad du blir och den utgår ifrån två olika lagar.

  • Om förseningen är mindre än 60 minuter betalar vi ut procent på Värmlandstrafiks delsträckor och andra delsträckor (till exempel Länstrafiken Örebro eller Västtrafik) som går under lag 2015:953.
  • Om förseningen är mer än 60 minuter betalar vi ut procent både på Värmlandstrafiks delsträcka (och andra delsträckor som går under lag 2015:953) samt även procent på SJ:s delsträcka enligt EU förordning 1371/2007.

Om resan inte har kunnat genomföras med linjelagd eller annan ersättningstrafik i enlighet med kom-fram-garantins villkor har du rätt till återbetalning av hela biljettpriset. Det gäller om du påbörjat resan men väljer att avbryta på grund av att du missar vidareanslutningar och i stället åker tillbaka hem eller om du väljer att inte ens påbörja resan på grund av trafikstörningen.

Du ansöker om ersättning via förseningsersättningsformulär för resplus (forseningsersattning.resplus.se)

Kravet på förseningsersättning bör du skicka inom tre månader efter genomförd resa till det resplusföretag som körde på den delsträcka där trafikstörningen inträffat.

Ibland lämnar vi över ersättningskrav som gäller trafikstörning till annat resplusföretag för ställningstagande och skadereglering. I sådana fall meddelar vi dig som resenär om att ärendet har blivit överlämnat.

Om du på grund av förseningen förlorar sista anslutande tidtabellslagda förbindelse för dagen till ankomstplatsen för resan, ska vi i den mån det går, erbjuda dig logi och vid behov transport till logiplatsen och/eller ankomstplatsen för resan.

Om detta händer utanför våra öppettider hänvisar vi till att du själv ordnar logi och vid behov transport till logiplatsen och/eller ankomstplatsen för resan. Har du åkt taxi behöver du skicka in kopia på kvitto. Har du ordnat logi behöver du skicka in kopia på kvitto för att i efterhand få ersättning för logi i skälig omfattning.

Mat och dryck ska om möjligt erbjudas i relation till väntetiden om den missade anslutningen kan antas leda till en försening på mer än 60 minuter. Oftast är det inte möjligt för oss att erbjuda mat och dryck men då kan du som resenär själv göra skäliga utlägg och begära ersättning i efterhand, mot uppvisande av kvitto. Inköp av alkohol eller tobak ersätts inte.

  • Kom-fram-garantin gäller inte när trafikstörningen beror på fel eller försummelse av dig, till exempel om du missar färdmedlets avgångstid, tar plats i fel färdmedel, inte stiger på eller av färdmedlet på rätt bytesplats eller slutliga ankomstplats.
  • Kom-fram-garantin gäller heller inte om du kände till trafikstörningen genom information som du fått innan ditt biljettköp, om inte annat följer av lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
  • Kom-fram-garanti gäller inte om förseningen orsakas av extraordinära omständigheter eller tredje mans beteende (exempelvis extrema väderförhållanden, större naturkatastrofer eller större folkhälsokriser, personer på spåret, nödfall ombord, sabotage).
  • Om du trots trafikstörningen eller efter ombokning har nått den slutliga ankomstplatsen inom 20 minuter från utsatt ankomsttid har du inte rätt till förseningsersättning.
  • Logi erbjuds inte, och ersätts heller inte, om du väljer att avbryta din resplusresa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?