Till startsidan
Till startsidan

Samverkan inom regional koordinering psykisk hälsa

Regional koordinering psykisk hälsa bygger på samverkan mellan flera olika organisationer. Samverkan är viktigt för ett bra och hållbart arbete med psykisk hälsa i Värmland.

Några organisationer som ingår i samverkan runt Regional koordinering psykisk hälsa: 

Lagstadgade överenskommelser mellan länets kommuner och region

Samverkansöverenskommelser tas fram som stöd för att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vid ansvarsfördelning och ansvarstagande för de som behöver samplanerade insatser. Huvudmännen är enligt lag skyldig att upprätta överenskommelser för personer med psykisk funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats