Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Psykisk hälsa / Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) / Om regional koordinering psykisk hälsa i Värmland (RKPH)

Om regional koordinering psykisk hälsa i Värmland (RKPH)

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

I Värmland pågår många aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Förhoppningen är att samordning kan skapa större fokus på aktuella och prioriterade aktiviteter och leda till effektivare användande av resurser.

Uppdraget att koordinera aktiviteter för psykisk hälsa i Värmland är brett. Planen för god psykisk hälsa i Värmland är det som ska leda arbetet i Värmland. Medel för aktiviteter inom planens insatsområden kan i vissa fall resurssättas av de stimulansmedel som tilldelats länet via den nationella överenskommelsen - insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Dessa medel ska med stöd av koordinering användas på ett sätt som ger bäst nytta.

Kontaktinformation

Koordinatorer för Regional koordinering psykisk hälsa

Sophia Alm: sophia.alm@karlstad.se 
Anna-Carin Johansson: anna-carin.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats