Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Psykisk hälsa / Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) / Om regional koordinering psykisk hälsa i Värmland (RKPH)

Om regional koordinering psykisk hälsa i Värmland (RKPH)

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

I Värmland pågår många aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Förhoppningen är att samordning kan skapa större fokus på aktuella och prioriterade aktiviteter och leda till effektivare användande av resurser.

Uppdraget att koordinera aktiviteter för psykisk hälsa i Värmland är brett. Medel för aktiviteter kan i vissa fall resurssättas av de stimulansmedel som tilldelats länet via den nationella överenskommelsen - insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Dessa medel ska med stöd av koordinering användas på ett sätt som ger bäst nytta.

Fokus på fyra insatsområden

Insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 innehåller fyra områden för länsgemensamma insatser, aktiviteter och stimulansmedel:

  • Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med samsjuklighet.
  • Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen (sysematisk brukarmedverkan).
  • Ett stärkt suicidpreventivt arbete.
  • Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga (ungdomsmottagningar).

Kontaktinformation

Koordinatorer för Regional koordinering psykisk hälsa

Sophia Alm: sophia.alm@karlstad.se 
Anna-Carin Johansson: anna-carin.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats