Till startsidan

Riktlinjer och rutiner

I riktlinje och rutin för samordnad individuell plan tydliggörs det gemensamma arbetet och hur det ska genomföras.

Riktlinje SIP

Riktlinjen är en vägledning för arbetet med SIP i Värmland, att tydliggöra det gemensamma ansvaret för arbetet med samordnad individuell plan, SIP.

Riktlinje - Samordnad individuell plan (pdf)

Rutin SIP

Rutinen beskriver hur arbetet ska genomföras.

Rutin - Samordnad individuell plan (pdf)

Reservrutin SIP

Reservrutin Link – SIP (pdf) Pdf, 107 kB.

Reservrutin Link – Utvärdering SIP (pdf) Pdf, 129 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats